เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยลุ้นหลุดใบเหลืองไอยูยู ส่งคณะทำงานชุดเล็กบินรายงานผลอียูเป็นระยะ

21 พฤศจิกายน 2559
2,463
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้เชิญกระทรวงแรงงานมาบรรยายสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งคณะทำงานชุดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะ รวมทั้งกรมเจ้าท่า และกระทรวงแรงงานเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป (อียู) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม วันที่ 22 พ.ย.นี้ เพราะเรื่องแรงงานถือเป็นข้อกังวลที่อียูได้ตั้งข้อสังเกตไว้ หลังคณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป (PECH) มาตรวจสอบการแก้ปัญหาไอยูยูของไทย
ทั้งนี้ การส่งคณะทำงานชุดเล็กไปรายงานความคืบหน้าอย่างไม่เป็นทางการให้แก่อียูเป็นระยะๆ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของรัฐบาลไทย ที่จะแสดงท่าทีในการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการพิจารณาปลดใบเหลืองของอียู ที่จะมีขึ้นในเดือน ม.ค.60 "ผมได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไอยูยูใหม่ โดยได้ตั้งคณะทำงานชุดเล็กที่มีประมาณ 5 คน ขึ้นมา เพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างไม่เป็นทางการไปยังอียูอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่รัฐบาลต้องส่งเอกสารอย่างเป็นทางการไปให้อียูตรวจสอบและหารือทุกๆ 6 เดือนอยู่แล้ว คณะทำงานชุดนี้ต้องรักษาความเชื่อมโยงกับอียูอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าทำแบบเดิมต่อไปอาจทำให้อียูไม่ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดจากฝั่งไทยต่อเนื่องนัก ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาไอยูยูของไทย"

ทั้งนี้ การจัดทำแผนประมงเพื่อความยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างกรมประมงจะแล้วเสร็จตามแผนการทำงาน หรือโรดแม็ป ภายในเดือน ธ.ค.59 หลังจากที่ภาคประมงของไทยได้รับใบเหลืองจากอียูมากกว่า 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขกฎระเบียบและการปฏิบัติให้ภาคประมงไทยทำประมงแบบยั่งยืนและตรวจสอบได้ รวมถึงการเขียนกฎระเบียบและกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการขจัดปัญหาการทำประมงให้เกิดความยั่งยืน จำนวน 89 ฉบับ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.thairath.co.th/content/788767