เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์สระแก้วเร่งฉีดวัคซีนป้องโรคคอบวม-ปากเท้าเปื่อย หลังควายตายอื้อ

17 พฤศจิกายน 2559
2,123
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม-ปากเท้าเปื่อย หลังควาย อ.ตาพระยา ตายจำนวนมาก ล่าสุด ไม่พบป่วยหรือตายเพิ่มแล้ว เร่งให้การเยียวยาช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ตามระเบียบ
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงกรณีการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์ไม่ติดต่อสู่คน ในช่วงที่สัตว์อ่อนแอ มีความเครียด สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ภูมิคุ้มกันของสัตว์ต่ำลง ส่งผลให้โคและกระบือในเขตพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ล้มตายเป็นจำนวนมากใน 8 จุดที่เกิดโรคระบาด (ผวา! ควายตาย 50 ตัว หวั่นโรคระบาด จนท.เร่งตรวจเชื้อ ห้ามนำไปกินเด็ดขาด) ว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และด่านกักกันสัตว์สระแก้วได้เร่งดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดคอบวมในโคและกระบือ ในพื้นที่ อ.ตาพระยา ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์โดยเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการฝังกลบทำลายซากสัตว์ตัวที่ตาย ไม่ให้เคลื่อนย้ายนำซากไปบริโภค แยกตัวป่วยทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อที่ก่อโรคคอบวมนี้ได้เฉพาะโดยตรง ทำให้สัตว์ป่วยดีขึ้นทันทีถ้าฉีดยารักษาได้เร็ว และกักแยกตัวที่ปกติเพื่อเฝ้าระวังทางอาการ ไม่ให้ปล่อยไล่ทุ่งไปแพร่เชื้อโรคในพื้นที่อื่นอีก ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตั้งจุดตรวจสกัดควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ 4 จุด ร่วมกับทหารและตำรวจใน อ.ตาพระยา และอำเภอใกล้เคียง
สำหรับรอบจุดที่เกิดโรคภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทั้งโรคคอบวมและโรคปากเท้าเปื่อยครบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59 ที่ส่วนพื้นที่อำเภออื่นๆ กรมปศุสัตว์ได้ระดมจัดส่งทีมสัตวแพทย์มาช่วยดำเนินการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วทั้ง จ.สระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พ.ย.นี้ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50% ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่ สถานการณ์ในภาพรวมเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ไม่มีสัตว์ป่วยตายหรืออาการที่เป็นโรคคอบวมเพิ่มขึ้น และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว สัตว์ก็จะมีระดับภูมิคุ้นกันที่สามารถป้องกันโรคได้ ส่วนแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ที่ตาย กำลังเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุด เบื้องต้น จัดเสบียงอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดและหญ้าแห้งทุกวัน ให้แก่เกษตรเจ้าของสัตว์ที่กักเลี้ยงในคอกเพื่อเฝ้าระวังทางอาการไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือเกษตรกรเจ้าของสัตว์ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ในระยะนี้และเป็นประจำทุกปี และหากพบสัตว์ป่วยตาย หรือสงสัยเป็นโรคระบาด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดต่อไป.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์สระแก้วเร่งฉีดวัคซีนป้องโรคคอบวม-ปากเท้าเปื่อย หลังควายตายอื้อ". (16-11-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 17-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/784527