เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ดันโครงการปศุสัตว์ OK ชูร้านจำหน่ายมีตู้แช่เย็นช่วยคงคุณค่าเนื้อสัตว์

08 พฤศจิกายน 2559
1,560
กรมปศุสัตว์ชี้สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากฟาร์มถึงร้านจำหน่าย หนุนผู้ค้าเก็บเนื้อสัตว์ในตู้แช่เย็นช่วยคงคุณภาพสินค้าสร้างความปลอดภัยในอาหารเพิ่มสุขภาวะผู้บริโภค
น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เร่งดำเนิน "โครงการปศุสัตว์ OK" เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการจำหน่ายเนื้อสัตว์ของไทยที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงที่มีมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ผ่านการชำแหละจากโรงฆ่าชำแหละที่ถูกกฎหมายได้รับใบอนุญาต และร้านค้ามีมาตรฐานสะอาดถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญปัจจุบันร้านค้าต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเนื้อสัตว์ระหว่างรอจำหน่ายด้วยตู้แช่เย็น ที่ช่วยคงคุณภาพเนื้อสัตว์ไว้ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ร้านค้าชุมชนเถ้าแก่เล็ก ที่จำหน่ายเนื้อหมูแช่เย็นจากฟาร์มที่มีมาตรฐาน ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในชุมชนในหมู่บ้านสามารถหาซื้อได้ และยังช่วยสนับสนุนร้านค้าชุมชนด้วย

"กรมฯได้ให้การรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK แก่สถานที่จำหน่ายในห้าง Modern trade, Super Store ,ร้านจำหน่ายสินค้า รวมทั้งแผงค้าในตลาดสด รวม 2,760 แห่ง ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายการรับรองให้ได้ 4,000 แห่งภายในปี 2560" น.สพ.สรวิศ กล่าว

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า หลังจากร้านจำหน่ายได้รับรองตราสัญลักษณ์ไปแล้ว กรมฯจะส่ง "สายตรวจปศุสัตว์ OK" ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าตรวจสอบมาตรฐานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยตรวจทั้งสถานที่ ผู้จำหน่าย และสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มาตรวจสอบ สารปฏิชีวนะตกค้าง ฮอร์โมน หรือสารเบตา-อะโกนิสต์ ฯลฯ เพื่อให้ร้านจำหน่ายรักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่หากพบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะทำการแจ้งเตือน พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง ขึ้นกับฐานความผิด

การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อรับรองมาตรฐาน "ปศุสัตว์ OK" นั้นคณะกรรมการจะตรวจประเมิน ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ มาจากระบบฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมปศุสัตว์ ผ่านการฆ่าชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตและมีมาตรฐานสุขอนามัย ที่สำคัญสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ในร้านค้าต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ผู้จำหน่ายมีสุขอนามัยที่ดี และมีเอกสารตรวจสอบย้อนกลับถึงฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่า และศูนย์กระจายสินค้า ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังส่งเสริมให้ผู้ค้าเก็บเนื้อสัตว์รอการจำหน่ายในตู้แช่เย็น เพื่อรักษาคุณค่าสินค้าให้มีคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค

ผู้ประกอบการและร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับการตรวจประเมิน ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดต่อสอบถามที่ส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ดันโครงการปศุสัตว์ OK ชูร้านจำหน่ายมีตู้แช่เย็นช่วยคงคุณค่าเนื้อสัตว์". (07-11-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 08-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1478515433