เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บ้านโนนสมบูรณ์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า

26 มิถุนายน 2562
2,740

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่ที่วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน? โดยบ้านโนนสมบูรณ์แห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา) ที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เมื่อเกิดภาวะฝนแล้ง หรือว่างเว้นจากการทำนา ก็จะไม่มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครัวเรือน? ดังนั้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จึงรวมกลุ่มทำกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมพื้นเมืองจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น ที่ช่วยสร้างรายได้เข้าครัวเรือน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100%? สำหรับผ้าไหมทอมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ จะทอผ้าตามแบบวิถีชาวบ้านดั้งเดิม แล้วพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไป? แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ลวดลายดั้งเดิมของคนประทายเอาไว้ เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายผักแว่นและเสื้อไหมย้อมมะเกลือ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านจะใช้การฟอกย้อมไหมจากวัสดุตามธรรมชาติ เช่น มะเกลือ เปลือกไม้มะดู่ เปลือกต้นเพกา ขมิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ จะมีข้อสังเกตง่ายๆตรงที่การย้อมด้วยสีสังเคราะห์จะให้สีที่สดใสกว่าการย้อมด้วยสีธรรมชาติ ส่วนสีที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จะมีสีอ่อน แต่มีความคงทนกว่าและไม่ตกสี
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าอื่นๆของชาวหมู่บ้านโนนสมบูรณ์แห่งนี้ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งต่อไปจะส่งเข้าประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดสากล สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองทอมือธรรมชาติ 100% สามารถติดต่อไปได้ที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-215-4633
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :