เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงตราดแนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ

28 ตุลาคม 2559
1,898
วันนี้ (27 ต.ค.2559) นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่อุตุนิยมวิทยายังคงประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยยังคงมีฝน โดยบางพื้นที่อาจมีฝนตกชุก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์มวลน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้รับความเสียหาย
สำนักงานประมงจังหวัดตราดขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด ได้เตรียมความพร้อมและป้องกันบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อันอาจจะเกิดจากน้ำท่วม เพื่อลดความเสียหายกับผลผลิตสัตว์น้ำที่เลี้ยง โดยดำเนินการปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพ้นระดับน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏีชีวนะ สารเคมีไว้ให้พร้อมใช้งานจัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดิน วัชพืชที่ทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขิน เพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก เตรียมทยอยจัดสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นจำหน่าย เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อให้เหลือน้อยลง ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อสัตว์น้ำ จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในบ่อ กรณีปริมาณจากน้ำภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างกะทันหัน จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินเป็นกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อไร่

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางการอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาใดๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอให้ติดต่อสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่หรือสำนักงานประมงจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3951-1269
ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว
: ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงตราดแนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ". (27-10-2559).
สำนักงานประชาสัมพันธ์". สืบค้นเมื่อ 28-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5910270010004