เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ฝนทิ้งช่วง2ด.มันสำปะหลังที่โคราชเริ่มยืนต้นตาย
26 มิถุนายน 2562
628

ชาวนาบางรายในจังหวัดนครราชสีมา ใช้พื้นที่นาข้าวมาปลูกมันสำปะหลัง เพื่อหวังเพิ่มรายได้ แต่ปีนี้กลับประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำฝนเข้ามาเติมตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ขาดแคลนอย่างน้ำหนักในรอบ 10 ปี โดยแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรที่กำลังเจริญเติบโต ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือนแล้ว ต้นมันสำปะหลังเริ่มเหี่ยวเฉาตายเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่วนต้นมันสำปะหลังที่คัดเก็บไว้ทำพันธุ์เพาะปลูกในปีต่อไป ก็ยืนต้นแห้งตายเกือบหมด


นางสำอาง เกตุโคกกรวด อายุ 52 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ใช้พื้นที่นา มาปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 30 ไร่ เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทำแบบนี้มาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่มาปีนี้ ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เก็บเกี่ยวข้าวนาเสร็จ ฝนก็ไม่ตกมาเลยนานกว่า 2 เดือน ทำให้มันสำปะหลังที่กำลังเจริญเติบโต และที่เตรียมไว้ทำพันธุ์เพาะปลูกในปีต่อไป เหี่ยวเฉาและเริ่มยืนต้นตาย เกษตรกรได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้า


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
16-28°C
เชียงใหม่
15-26°C
นครราชสีมา
12-25°C
ชลบุรี
17-28°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
24-28°C