เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ฝนทิ้งช่วง2ด.มันสำปะหลังที่โคราชเริ่มยืนต้นตาย
26 มิถุนายน 2562
468

ชาวนาบางรายในจังหวัดนครราชสีมา ใช้พื้นที่นาข้าวมาปลูกมันสำปะหลัง เพื่อหวังเพิ่มรายได้ แต่ปีนี้กลับประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำฝนเข้ามาเติมตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ขาดแคลนอย่างน้ำหนักในรอบ 10 ปี โดยแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรที่กำลังเจริญเติบโต ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือนแล้ว ต้นมันสำปะหลังเริ่มเหี่ยวเฉาตายเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่วนต้นมันสำปะหลังที่คัดเก็บไว้ทำพันธุ์เพาะปลูกในปีต่อไป ก็ยืนต้นแห้งตายเกือบหมด


นางสำอาง เกตุโคกกรวด อายุ 52 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ใช้พื้นที่นา มาปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 30 ไร่ เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทำแบบนี้มาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่มาปีนี้ ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เก็บเกี่ยวข้าวนาเสร็จ ฝนก็ไม่ตกมาเลยนานกว่า 2 เดือน ทำให้มันสำปะหลังที่กำลังเจริญเติบโต และที่เตรียมไว้ทำพันธุ์เพาะปลูกในปีต่อไป เหี่ยวเฉาและเริ่มยืนต้นตาย เกษตรกรได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้า


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×