เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อยุธยามอบเครื่องยังชีพอาหารสัตว์ เกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

20 ตุลาคม 2559
2,179
กรมปศุสัตว์-ผู้ว่าฯ อยุธยามอบเครี่องยังชีพอาหารสัตว์ เกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม ที่วัดโรงนา ต.น้ำเต้า อ.บางบาล นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่

นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอบางบาล นายจาตุรณต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนงนารถ หวังเทพอนุเคราะห์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ได้ร่วมมอบถุงยังชีพสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังสถานที่เลี้ยงสัตว์ แปลงพืชอาหารสัตว์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสถานการน้ำท่วม ให้แก่เกษตรกรจำนวน 70 ราย ในพื้นที่ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยมีความสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และทำให้สัตว์เลี้ยงสามารถฟื้นฟูสุขภาพ แข็งแรง โดยมอบถุงยังชีพสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยอาหารสัตว์ แร่ธาตุ ยาปฏิชีวนะ และศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชัยนาท ได้สนับสนุนหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 11,200 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกร สนับสนุนวิตามินสัตว์ปีกจำนวน 429 ซอง พร้อมกับกำชับให้ปศุสัตว์ในพื้นที่ คอยติดตาม ดูแล และให้คำแนะนำ ฟื้นฟูสุขภาพศัตว์อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อยุธยามอบเครื่องยังชีพอาหารสัตว์ เกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม". (19-10-2559). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 20-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/723598