เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยันคุมสถานการณ์แมว ติดเชื้อ หมาบ้า ย่านคลองสานได้

18 ตุลาคม 2559
1,625
พบ "แมว" ติดเชื้อหมาบ้าตาย วัดอนงค์ ย่านคลองสาน ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ครอบคลุมเขตพระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม บางรัก สาทร และ ธนบุรี กรมควบคุมโรค เผย ควบคุมสถานการณ์ได้ เร่งหาคนเสี่ยงสัมผัสโรค กรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนสัตว์ละแวกใกล้เคียง
จากกรณีมีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในสังคมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า มีแมวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ในวัดอนงคารามวรวิหาร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีแมวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ ประกาศในเขตพื้นที่วัดอนงคารามวรวิหาร ไปทางทิศเหนือ จด เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ไปในทางทิศใต้ จด เขตบางคอแหลม ไปทางทิศตะวันออก จด เขตบางรัก และเขตสาทร และไปทางทิศตะวันตก จด เขตธนบุรี ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวนั้น

วันนี้ (17 ต.ค.) น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมปศุสัตว์ ได้มีการติดตามและประชุมหารือ โดยทางกรมปศุสัตว์พื้นที่ และ กทม. ได้เจอแมวที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และตาย จึงนำไปตรวจและพบเชื้อ จากนั้นตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ฯ จึงต้องประกาศเตือนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ไปที่วัดอนงคารามวรวิหาร เพื่อติดตามและตามขั้นตอนต้องดำเนินการหาผู้สัมผัสโรค ซึ่งอาจถูกกัด ถูกข่วน หรือถูกน้ำลาย และเสี่ยงรับเชื้อไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งพบว่า มีพระสงฆ์ เณร ลูกศิษย์ เด็กวัด ประมาณเป็นหลักสิบคน โดยตัวเลขที่แน่ชัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ขณะที่สัตว์ละแวกใกล้เคียงทางกรมปศุสัตว์ก็ต้องฉีดวัคซีนให้เช่นกัน

"ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะชาวชุมชนละแวกพื้นที่ดังกล่าวอย่าวิตกกังวล เพราะการประกาศเตือนพื้นที่โรคระบาดชั่วคราว เป็นเรื่องปกติ เป็นการทำงานตามขั้นตอน และให้เข้มข้นรัดกุมขึ้น ซึ่งการทำลักษณะนี้จะมีการเฝ้าระวัง หากไม่พบโรคในอีก 6 เดือน ถือว่าพื้นที่นั้น ๆ ปลอดโรคได้" น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยันคุมสถานการณ์แมว ติดเชื้อ หมาบ้า ย่านคลองสานได้". (17-10-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 15-10-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104288