เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เจ้าท่าล็อกเรือผิด ก.ม. กว่า 70 ลำห้ามจับปลา

07 ตุลาคม 2559
2,613
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 5 ต.ค. นายเรวัต โพธิ์เรียง ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี พร้อมด้วย น.ท.มงคล อุปถัมภ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก จ.ปัตตานี พ.ต.ท.พุทธินันท์ พุทธิรานนท์ สว.สถานีตำรวจน้ำปัตตานี นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ติดตรึงพังงาเรือและสติกเกอร์นำไปติดตั้งบนเรือประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตทำประมงจำนวน 73 ลำ เพื่อไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมายออกทำการประมงอย่างเด็ดขาด ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2559 ลงวันที่ 3 ก.ย.2559 ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ลักลอบนำเรือออกไปจับปลา และห้ามไม่ให้ผู้ใดปลดเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือและเคลื่อนย้ายเรืออย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นหรือกรณีเหตุฉุกเฉิน ต้องแจ้งต่อ ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขา ภายใน 12 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท สำหรับเรือขนาด 10 ตันกรอส และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกิน 10 ตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละ 1 หมื่นบาท

นายเรวัตเปิดเผยว่า ภารกิจในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในการนำเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 53/59 กำหนดให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลักในการนำเครื่องมือไปติดไว้กับเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ปัตตานีมี 73 ลำ เป็นกลุ่มที่ไม่มีทะเบียนเรือและใบอนุญาตการทำประมง ซึ่งทางเจ้าของเรือประมงได้แจ้งจุดที่เรือจอดไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับอียู ว่าเรือประมงที่ผิดกฎหมายนี้ไม่สามารถ ที่จะลักลอบออกไปทำการประมงได้อีก.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เจ้าท่าล็อกเรือผิด ก.ม. กว่า 70 ลำห้ามจับปลา". (06-10-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 07-10-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/745002