เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ จับตาผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อย-กลาง บ่ายเบี่ยงไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปท.ตามที่ตกลง

28 กันยายน 2559
2,327
MGR Online-กระทรวงพาณิชย์ กำลังจับตาผู้ผลิตอาหารสัตว์ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ หลังได้รับรายงานว่าผู้ผลิตดังกล่าวไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่ราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่ได้สั่งการผ่านสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อพยุงราคาให้กับเกษตรกรจากการเปิดนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ
แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมการค้าพืชไร่ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะข้าวโพดในประเทศสำหรับใช้ใน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และกระทรวงฯได้มีคำสั่งให้ผ่านสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้สมาชิกซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท ในปริมาณไม่น้อยกว่า 3.4 ล้านตัน และให้นำเข้าข้าวสาลีต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน 1:1 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งรายย่อยและรายกลางชะลอการรับซื้อซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลง

"มีเพียงผู้ผลิตอาหารสัตว์บางรายเท่านั้น เช่น ซีพีเอฟ ที่รับซื้ออย่างต่อเนื่องตามข้อตกลง ขณะที่หลายรายในจังหวัดลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ลำพูน ฯลฯ บ่ายเบี่ยงโดยให้เหตุผลว่าไม่มีที่เก็บสต๊อก ความชื้นไม่ได้ จนถึงไม่ได้ใช้ข้าวสาลีในสูตรอาหารสัตว์ ก็ว่ากันไป" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าว กล่าวต่อไปว่า กระทรวงพาณิชย์และสมาคมฯน่าจะหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการกับโรงงานอาหารสัตว์ที่ไม่ยอมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ หรือ ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่กระทรวงกำหนดไว้

สำหรับกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการสั่งการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีการชะลอการนำเข้าข้าวสาลีจนกว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงจะหมด เพื่อช่วยป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและเป็นการรองรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ที่จะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป และหากเกษตรกรพบว่าโรงงานอาหารสัตว์ไม่รับซื้อตามราคาที่กำหนดขอให้แจ้งมายังกรมการค้าภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากมีความจำเป็นก็จะนำมาตรการต่างๆ ออกมาบังคับใช้ เช่น การกำหนดราคาแนะนำซื้อ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม

ในส่วนของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ขณะนี้ได้มีการติดตามการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกอย่างใกล้ชิด โดยสมาชิกจะต้องรายงานการรับซื้อและราคาเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ ให้ทางสมาคมฯรับทราบ ทั้งยังขอความร่วมมือให้สมาชิกชะลอการนำเข้าข้าวสาลีในช่วงปลายปีออกไปเป็นปีหน้า เพื่อประเมินสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ จับตาผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อย-กลาง บ่ายเบี่ยงไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปท.ตามที่ตกลง".
(28-08-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 28-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000097502