เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ฯ เตือนเกษตรกรระวังอากาศเปลี่ยนแปลง

27 กันยายน 2559
3,332
ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะเกษตรกรจับตาสภาพอากาศ ห่วงผู้เลี้ยงไก่ที่มีฟาร์มอยู่ในพื้นที่ราบต่ำเกิดน้ำท่วมฟาร์ม และโรคไข้หวัดนก อหิวาต์ และโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆ
นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ของประเทศ อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียดได้ ส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีกต่ำ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด และสามารถแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ปีก เช่น โรคหลอดลมอักเสบ ไข้หวัดนก อหิวาต์ และโรคระบาดสัตว์ปีกอื่นๆ

เกษตรกรจึงควรเฝ้าระวังโรคระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ที่แม้ประเทศไทยจะไม่พบมานานก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาระบาดได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และยังมีการรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

นางฉวีวรรณ กล่าวต่อว่า เกษตรกรควรเตรียมรับมือโดยหมั่นสังเกตสุขภาพของสัตว์ปีก และควรเสริมวิตามิน เกลือแร่ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่ของสัตว์ปีกให้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังแนะนำเร่งสร้างเล้าให้เป็นเรือนนอนยกพื้นสูงหนีน้ำ เพราะเกรงว่าไก่ชนที่เลี้ยงไว้จะจมน้ำตายจนหมด หากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่มีฟาร์มอยู่ในพื้นที่ราบต่ำ โดยเฉพาะในจังหวัดอ่างทอง และอยุธยา หยุดเลี้ยงไก่ หรือชะลอการเลี้ยงไก่ไปก่อน หวั่นอาจถูกน้ำท่วมจนขาดทุนหมดตัว

อีกทั้งในช่วงนี้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลืองก็แพงขึ้น ปริมาณไก่ในท้องตลาดผลิตได้สัปดาห์ละ 24 ล้านตัว จากปกติผลิตได้สัปดาห์ละ 20 ล้านตัว ทำให้มีปริมาณไก่ล้นตลาด ส่งผลกระทบทำให้มีราคาต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาขายมาก ทำให้ไม่คุ้มต่อการลงทุน ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าววสารอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ฯ เตือนเกษตรกรระวังอากาศเปลี่ยนแปลง". (26-09-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 27-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000096755&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3