เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์สตูลออกเตือน ควรหลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อเถื่อน เหตุเสี่ยงติดต่อโรคจากสัตว์สู่คน

26 กันยายน 2559
2,271
สตูล - หน.ปศุสัตว์สตูล ออกเตือนประชาชนควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อเถื่อน เพราะเสี่ยงติดต่อโรคจากสัตว์สู่คน และจากสัตว์สู่สัตว์ได้ แนะเลือกซื้อจากแผงที่เชื่อถือได้ อาจดูป้ายสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์โอเค" หรือมีป้ายอนุญาตฆ่าสัตว์ และซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์
วันนี้ (23 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีการลักลอบเนื้อวัว และเนื้อควายจากประเทศที่สามเข้ามาในประเทศไทยทางด่านชายแดน จ.สตูล และอีกหลายด่านตามชายแดน ล่าสุด นายวีระพงษ์ บัวระภา หัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดสตูล ได้ออกมาเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อวัวจากแผงที่คุ้นเคย แผงเนื้อที่เชื่อถือได้ โดยมีป้ายสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์โอเค" หรือมีป้ายอนุญาตฆ่าสัตว์ และซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์ เพราะมีการตรวจทั้งก่อนชำแหละเนื้อสัตว์ และหลังการชำแหละ จะช่วยให้สามารถซื้อเนื้อวัวได้อย่างสบายใจ และมั่นใจในความปลอดภัย
แต่หากซื้อตามแผงตลาดชั่วคราวให้สังเกตว่า เนื้อมีสีคล้ำหรือไม่ เป็นเนื้อแช่แข็งหรือไม่ ราคาถูกผิดปกติหรือเปล่า ให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจเป็นเนื้อที่ลักลอบนำเข้ามาได้ และอาจจะเป็นเนื้อที่มีโรคปะปนมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคสัตว์สู่สัตว์ หรือสัตว์สู่คน สามารถติดต่อได้จากเนื้อที่ชำแหละแล้ว เช่น โรคพยาธิ โรคทางเดินอาหาร โรคแอนแทรก และโรคการี เป็นต้น

ซึ่งผู้บริโภคต้องเพิ่มความระมัดระวัง และตรวจสอบที่มาข้อเนื้อวัวด้วย พร้อมกันนี้ ทางด้านปศุสัตว์จังหวัดสตูล เตรียมตั้งทีมออกตระเวนตรวจสอบตามตลาดแผงเนื้อสัตว์ทุกชนิดว่า มีการขออนุญาตในการฆ่าสัตว์ หรือซากสัตว์จากกรมปศุสัตว์หรือไม่ ส่วนที่มีการชำแหละเนื้อสัตว์โดยไม่ขออนุญาต ไม่ว่าจะชำแหละเชิงพาณิชย์ หรือชำแหละทานกันเองก็ต้องขออนุญาตท้องถิ่น ไม่อย่างนั้นถือว่าเป็นเนื้อเถื่อน อาจถูกทั้งจับ และปรับเพราะเป็นโทษทางอาญา
โดยการหันมาบริโภคเนื้อวัวเถื่อนที่อาจมีราคาที่ถูกกว่า นอกจากจะเสี่ยงต่อการติดโรคแล้ว ยังส่งผลต่อภาพรวมของภาคการเกษตรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชำแหละได้ หากทุกคนหันมาบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากโรค เพราะมีกรมปศุสัตว์ตรวจตราอยู่เป็นประจำ

นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรวังประจัน เปิดเผยด้วยว่า การลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษี โดยเฉพาะเนื้อวัวในปี 2559 มีการลักลอบผ่านช่องทางด่านชายแดนศุลกากรวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เดือนมีนาคม 2,420 กิโลกรัม เดือนเมษายน 1,540 กิโลกรัม และเดือนพฤษภาคม 630 กิโลกรัม รวมตลอดทั้งสิ้น 4,590 กิโลกรัม มูลค่า 827,542 บาท พบว่ามีการนำมาบริโภคในพื้นที่ และส่งขายตามโรงงาน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์สตูลออกเตือน ควรหลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อเถื่อน เหตุเสี่ยงติดต่อโรคจากสัตว์สู่คน". (23-09-2559).
ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 26-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000096078