เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ใช้ ม.44 สั่งเรือประมง 300 ลำ ต้องแจ้งจุดจอดภายใน 15 วัน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 บาทต่อลำ

15 กันยายน 2559
4,637
นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้เรียกเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10-30 ตันกรอส ซึ่งมีทั้งหมด 11,411 ลำ ให้เข้ามาแจ้งเพื่อรับตรวจสอบเรือและเครื่องมือประมง ล่าสุดมีเรือมาขอรับการตรวจสอบ 11,111 ลำ มีเพียง 300 ลำที่ยังไม่มาแจ้ง ซึ่งกรมประมง จะเพิกถอนใบอนุญาตภายใน 2 ปี ถ้ายังไม่มาแจ้งลงทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) ครั้งที่ 3 ฉบับเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีเรือประมง ไม่มาขึ้นทะเบียน โดยเพิ่มคำสั่งให้เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ที่ไม่มีทะเบียน หรือมีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นเรือที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องแจ้งจุดจอดเรือที่ชัดเจนกับกรมเจ้าท่า ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศ หรือตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการล็อกพังงา (เครื่องมือบังคับเรือ) ไม่ให้เคลื่อนย้าย เว้นแต่กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เกิดพายุ โดยต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อปลดล็อก
สำหรับเรือที่ไม่มีใบอนุญาตการใช้เรือ ก็กำหนดให้แจ้งงดใช้เรือ หรือเปลี่ยนประเภทเรือ ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน โดยเรือเหล่านี้จะได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด และหากตรวจพบว่ามีการลักลอบออกไปทำประมง จะต้องระวางโทษปรับ โดยเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอส มีโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท เรือที่ขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส จะปรับเพิ่มขึ้นตันกรอสละ 1,000 บาท

"มาตรา 44 ได้ครอบคลุมถึงแรงงานบนเรือประมง ที่ส่วนใหญ่เป็นต่างด้าว และต้องมีใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แต่กรณีเมื่อทำงานบนเรือ จะต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) ที่แรงงานต้องมายื่นขอรับที่กรมประมง ภายใน 30 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. เป็นต้นไป โดยจะได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมรายละ 100 บาท หากไม่มายื่นแสดงตัว เมื่อมีการตรวจพบ จะมีโทษปรับ 400,000-800,000 บาทต่อคน ซึ่งหนังสือคนประจำเรือเป็นมาตรการดูแลสวัสดิภาพของแรงงาน ที่กำหนดห้ามขนถ่ายลูกเรือกลางทะเล เว้นแต่กรณีเพื่อความปลอดภัย ข้อพิพาทในเรือ ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงที่แรงงานประมงถูกบังคับให้ทำงานในทะเล".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ใช้ ม.44 สั่งเรือประมง 300 ลำ ต้องแจ้งจุดจอดภายใน 15 วัน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 บาทต่อลำ". (15-09-2559).
ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 15-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/723168