เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาพิมายเร่งสูบน้ำต้นข้าวเหี่ยวเสี่ยงยืนต้นตาย

25 มิถุนายน 2562
2,176

สถานการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้าง หลังจากประสบภาวะฝนทิ้งช่วงอีกระลอก และสภาพอากาศร้อนจัดตลอดทั้งวัน ทำให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตร และมีแนวโน้มแผ่ขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะต้นข้าวนาปีของเกษตรกรที่ปลูกไว้ ขาดน้ำหล่อเลี้ยงเป็นเวลานานจนเริ่มจะเหี่ยวเฉา และเสี่ยงที่จะยืนต้นตาย จากการลงพื้นที่สอบถาม นายเสน่ห์ พันธ์โธ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ได้ทำการเร่งปลูกข้าวนาปีเนื่องจากมีฝนตกลงมา แต่หลังจากข้าวเริ่มแตกหน่อ ฝนกลับทิ้งช่วงเป็นเวลานาน แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช้ทำการเกษตรได้ อีกทั้งสภาพอากาศก็ร้อนจัดตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ต้นข้าวนาปีเริ่มยืนต้นแห้งตายแล้ว ส่วนชาวบ้านที่มีแหล่งน้ำสำรอง ก็เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย ต้องพยายามใช้เท่าที่พอจะหาได้ จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งออกมาสำรวจหาทางช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเฉพาะน้ำที่จะช่วยให้ต้นข้าวรอดผ่านวิกฤติฝนทิ้งช่วงนี้ไปได้สำหรับพื้นที่อำเภอพิมาย ยังคงเป็นพื้นที่เดียวในแถบทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวปี 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน รวมถึง มีระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ แต่ปัญหาฝนทิ้งช่วงในปีนี้ค่อนข้างรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนพิมายลดต่ำลง จนไม่สามารถปล่อยมาให้ทำการเกษตรได้ เพราะอาจจะกระทบต่อน้ำดิบที่กักเก็บไว้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคได้ และแม้ว่า ทางหน่วยงานรัฐจะพยายามทำฝนเทียม แต่เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ไม่ได้ผลมากนัก เกษตรกรจึงเฝ้ารอให้ฝนตกลงมาช่วยในเร็ววัน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :