เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์จ.ตากสั่งห้ามนำเข้าโค-กระบือจากพม่าเข้าชายแดนไทย

12 กันยายน 2559
1,987
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 หลังจากที่กรมประศุสัตว์ และสำนักระบาดวิทยาให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดที่แนวเขตติดประเทศไทย เช่นตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ห้ามนำโค กระบือ เข้าไทย เนื่องจากปศุสัตว์ในหลายพื้นที่พบเกิดการระบาดของโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในโค กระบือจำนวนมาก ที่ทะลักเข้าผ่านชายแดนไทย-เมียนมา เข้ามาฝั่งไทย
จากคำสั่งดังกล่าว ส่งผลทำให้ตลาดค้าโค กระบือ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับผลกระทบหนักมาก ทำให้ตลาดซบเซา และมีโคลดลง โดยเฉพาะราคาก็ลดลงมาก เช่น มีโคเข้าตลาดวันละราว 5,000 ตัว วัวไม่ถึง 50 ตัว กระบือ 80 ตัวเท่านั้น เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า แต่ก็ยังเคลื่อนย้ายลำบากมาก เพราะทางกรมปศุสัตว์ได้คุมเข้มปัญหาโรคระบาด นอกจากนี้ การค้าโค กระบือปีนี้ค่อนข้างแย่มาก เพราะพ่อค้าชาวจีนไม่ไปซื้อโค จากอำเภอแม่สอด จากเดิมพ่อค้าชาวจีนมีออเดอร์สั่งโคปีนับ 100,000 ตัวขึ้นไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์จ.ตากสั่งห้ามนำเข้าโค-กระบือจากพม่าเข้าชายแดนไทย". (09-09-2559). เนชั่น.: สืบค้นเมื่อ 12-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=793397