เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกาหลีใต้ส่งซิกนำเข้าไก่แช่แข็งไทย เตรียมส่ง จนท. ตรวจโรงงาน-คาดส่งออกได้ช้าสุดปี 60

01 กันยายน 2559
2,235
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ เคยเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์ปีกที่สำคัญของไทย แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดในประเทศ ก็ได้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกสดแช่แข็งจากไทยมาตั้งแต่ปี 2547 โดยปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังเกาหลีใต้ ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุกเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามเปิดตลาดการค้าสัตว์ปีกกับเกาหลีใต้อีกครั้งโดยเร็ว โดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลและรายละเอียดของโรงงานที่มีความประสงค์จะขอรับรองโรงงาน เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกไปยังเกาหลีใต้ ให้แก่หน่วยงาน The Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) สังกัด The Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) และหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและยา สังกัด MFDS เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2559
ทั้งนี้ตามกระบวนการ เกาหลีใต้จะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจรับรองโรงงานในไทย ก่อนจะพิจารณารับรองให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าสัตว์ปีกสดแช่แข็งได้ โดยเมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้หารือกับ นายลี ดอง พิล รมว.เกษตร อาหาร และกิจการชนบท ของเกาหลีใต้ ถึงการติดตามการเปิดตลาดไก่สดแช่แข็ง ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจว่า เกาหลีใต้จะเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจรับรองโรงงานที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง เพื่อส่งออกจากไทยไปเกาหลีได้ โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกไก่สดไทยได้ภายในปี 2559 หรืออย่างช้าไม่เกินต้นปี 2560 ทั้งนี้จากข้อมูลการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังเกาหลีใต้ ตั้งแต่ต้นปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีการส่งออกสินค้าไก่สุกแปรรูป 6,863 ตัน มูลค่า 968 ล้านบาท โดยคาดว่าหากสามารถเปิดตลาดสัตว์ปีกสดแช่แข็งได้นั้นจะมีกำลังซื้อจากเกาหลีใต้เฉลี่ย 3-4 หมื่นตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 2.5-3 พันล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกาหลีใต้ส่งซิกนำเข้าไก่แช่แข็งไทย เตรียมส่ง จนท. ตรวจโรงงาน-คาดส่งออกได้ช้าสุดปี 60". (01-09-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 01-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/233100