เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมควบคุมโรคเผยปีนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้าแล้ว 7 ราย

30 สิงหาคม 2559
1,993
นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ผู้ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากถูกสุนัขเลี้ยงเอง และสุนัขเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคกัดหรือข่วน
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีจำนวนสุนัขทั้งสิ้น 7.4 ล้านตัว แต่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงร้อยละ 23 ของจำนวนสุนัขทั้งหมดเท่านั้น กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้เจ้าของพาสุนัขของตนเองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสุนัขมีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในปี 2559 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 7 สิงหาคม มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 7 ราย ทั้งนี้หากถูกสุนัขหรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคกัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ควรรีบปฐมพยาบาลล้างแผลทันทีด้วยน้ำและฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโพวีโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือทิงเจอร์ไอโอดีน จากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมควบคุมโรคเผยปีนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้าแล้ว 7 ราย ". (28-08-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 30-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086169