เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มิลค์บอร์ดยึดคืนโควต้านมโรงเรียน 7 ราย หลังพบเชื้อจุลินทรีย์-อีโคไลปนเปื้อน

29 สิงหาคม 2559
2,437
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ว่า มิลค์บอร์ดมีมติตัดสิทธิโควตา 7 ผู้ประกอบการนมโรงเรียน ปริมาณรวม 120 ตัน/วัน ทุกวัน จนกว่าจะสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 หรือประมาณ 100 วัน รวมปริมาณ 12,000 ตัน มูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท หลังผลการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียนไม่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พบมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค พบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย อี.โคไล โดยสิทธิในโควต้านมโรงเรียนทั้งหมดของผู้ประกอบการ 6 ราย จะถูกนำไปกระจายให้กับสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมผู้ผลิตนมยูเอชที และสมาคมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม นำไปดำเนินการผลิตนมเพื่อป้อนนมโรงเรียนในเบื้องต้นไปก่อน
สำหรับ 6 ผู้ประกอบการที่ถูกตัดโควต้านมโรงเรียนประกอบด้วย 1.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ตัดสิทธิจำหน่าย 37,694 ถุง/กล่อง/วัน ปริมาณน้ำนมดิบ 5.75 ตัน/วัน รวมมูลค่า 24.8 ล้านบาท 2.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก อ่าวน้อย จำกัด ตัดสิทธิการจำหน่าย 52,263 ถุง-กล่อง/วัน ปริมาณน้ำนมดิบประมาณ 7.95 ตัน/วัน มูลค่า 34.39 ล้านบาท 3.บจก.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม ตัดสิทธการจำหน่าย 47,371 ถุง-กล่อง/วัน ปริมาณ น้ำนมดิบ 7.228 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่า 31.17 ล้านบาท 4.หจก.สุราษฎร์เฟรชมิลค์ ตัดสิทธิการจำหน่าย 99,893 ถุง-กล่อง/วัน ปริมาณน้ำนมดิบ 15,2418 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่า 65.72 ล้านบาท

5.บริษัททุ่งกุลาแดรี่ฟู้ดส์ จำกัด ตัดสิทธิการจำหน่าย 78,926 ถุง-กล่อง/วัน ปริมาณน้ำนมดิบ 12.0426 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่า 51.93 ล้านบาท และวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีขอนแก่น ตัดสิทธิจำหน่าย 43,105 ถุง-กล่อง/วัน ปริมาณน้ำนมดิบ 6.577 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่า 28.36 ล้านบาท และ 7.วิทยาลัยสุรนารี โดยการตัดสิทธินมโรงเรียนทั้ง 7 ราย จะกระทบและครอบคลุมพื้นที่ 28 จังหวัด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มิลค์บอร์ดยึดคืนโควต้านมโรงเรียน 7 ราย หลังพบเชื้อจุลินทรีย์-อีโคไลปนเปื้อน". (29-08-2559). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 29-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472133098