เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ. ยันนม รร. ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นการสุ่มตรวจ

17 สิงหาคม 2559
2,317
16 ส.ค. 59 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์มิลค์บอร์ด เปืดเผยถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตรวจตัวอย่างนมโรงเรียนพบว่าคุณภาพต่ำกว่ามาตราฐานคุณค่านมจำนวนมากว่าอันนี้เป็นรายงานประจำปีและเป็นข้อมูลเก่าที่กรมวิยาศาสตร์การแพทย์เก็บตัวอย่างสุ่มตรวจตั้งแต่ปี55-58 ก่อนหน้ารัฐบาลนี้จะเข้ามา ซึ่งพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มิลค์บอร์ดนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพ ทำแผนปรังปรุงนมโรงเรียนครบวงจรในช่วงปลายปี58-59 จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีปัญหานมโรงเรียนแล้วเพราะตนในฐานะประธานมิลค์บอร์ดและกรรมการ ได้พัฒนาทุกระบบจนมีมาตราฐานที่ดีขึ้นมาก
"แผนพัฒนานมโรงเรียนครบวงจร ปี58/59 ทำให้ภาพพรวมดีขึ้นกว่าปี58แม้ว่าช่วงต้นปีมีพบปัญหานมบูด ลงโทษตัดสิทธิโควต้าผลิตส่งนมโรงเรียนไปแล้ว 2-3 ราย ให้หยุดเลย1 ปีไปพัฒนาให้ดีก่อนจึงกลับมาได้ อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำนม อยู่ที่สุขภาพโคและสภาพอากาศ มิลค์บอร์ดได้ตั้งคณะอนุกรรมการดูแลตรวจสอบทั้งระบบ โดยกรมปศุสัตว์ อย.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าพบต่ำกว่าคุณภาพลงโทษสั่งหยุดผลิตทันที"นายธีรภัทร กล่าว

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวขณะนี้ได้ตรวจสอบตลอดตามมาตราฐาน ยังไม่มีปัญหา ซึ่งเรื่องนี้ต้องควบคุมเข้าไปดูเป็นช่วงๆเพราะมีผลจากสภาพอากาศเปลี่ยนด้วย โดยตอนนี้ได้ให้ฟาร์มเลี้ยงโคนมต่างๆมีสัตว์แพทย์สัตว์บาล ประจำ ฟาร์มดูสุขภาพโค การเลี้ยง การป้องกันโรค พัฒนาพันธุ์โคนมที่แข็งแรง มีทั้งอาหารหลักอาหารเสริมเราทำไปแล้ว มีแรงจูงใจให้เกษตรกรถ้าผลิตนมคุณภาพดีจะได้ราคาสูงขึ้น หากพบผู้ประกอบการมีความผิดสั่งหยุดผลิตทันทีซึ่งเป็นกฎใหม่ตามแผนพัฒนานมโรงเรียน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ. ยันนม รร. ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นการสุ่มตรวจ". (16-08-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 17-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/230643