เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนเตรียมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า

17 สิงหาคม 2559
1,936
นายสัตวแพทย์ เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอปายและปางมะผ้า พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน 6 ตำบล 81 ราย
โดยพบสัตว์เลี้ยงสูญหายและตาย ประกอบด้วยไก่พันธุ์พื้นเมืองจำนวน 735 ตัว สุกร 28 ตัว โคและกระบือ รวม 9 ตัว จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำเวชภัณฑ์ยาสัตว์ เช่น วิตามิน ยาปฏิชีวนะอื่นๆ แก่สัตว์เลี้ยงยังที่มีชีวิตอยู่ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นและให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง หากมีอาการป่วย สัตว์จะซึม กินอาหารน้อยลง ให้รีบแยกตัวที่ป่วยทันที เพื่อทำการรักษา

ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ตายและสูญหาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากบางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนเตรียมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า ". (16-08-2559). ผู้จัดการ.: