เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แห่ส่งออกหมูดันราคาขึ้น
16 สิงหาคม 2559
559
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิก บอร์ด) ว่า ที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์สุกรปี 59 พบว่า ผลผลิตสุกรขุนคาดจะออกสู่ตลาด 17.70 ล้านตัว มีผลผลิตเนื้อสุกร 1.328 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลจากราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต โดยราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 71.31 บาท/กิโลกรัม (กก.) เพิ่มขึ้น 6.70 บาท เมื่อเทียบกับปี 58 ซึ่งในเดือนพ.ค.59 ราคาสูงสุดที่ 77.50 บาท/กก. แต่ในเดือน มิ.ย.ราคาชะลอตัวลงเหลือ 77.33 บาท/กก.
"ราคาที่ดีส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้าน ปีที่ผ่านมาไทยส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ 8,817.06 ล้านบาท ส่วนครึ่งแรกปี 59 ส่งออกสุกรมีชีวิต สุกรพันธุ์เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว และสุกรขุนเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ส่งออกได้ 5,984.48 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกไปลาว กัมพูชา และญี่ปุ่น คาดว่าในอนาคตความต้องการเนื้อสุกรจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่น ที่เดิมไทยส่งออกปีละประมาณ 1,200 ตัน ส่วนต้นทุนการผลิตไตรมาส 3 คาดจะเพิ่มเป็น 71.27 บาท/กก. จากไตรมาส 2 ที่ 66.77 บาท/กก. เพราะค่าพันธุ์ และค่าอาหารสุกร ที่นำเข้าเพิ่มขึ้น"

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุกรและผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ เพราะฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดในปี 60 โดยต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจโลก ที่มีการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แห่ส่งออกหมูดันราคาขึ้น". (16-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 16-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/691382
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×