เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.สั่งกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจตลาดหาร้านใช้สารเร่งเนื้อแดง

16 สิงหาคม 2559
2,557
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกร และผลิตภัณฑ์หรือพิกบอร์ดว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยกำชับให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบตามตลาดต่างๆ หากพบว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ทางกระทรวงฯ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ให้มีการจำคุก โดยไม่รอลงอาญา เนื่องจากประกาศแจ้งเตือนไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนก็จะต้องมีการตรวจสอบไม่ให้ทำผิดกฎหมายเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
นายธีรภัทร กล่าวด้วยว่า เตรียมตั้งคณะทำงานทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสินค้าเกษตรฉบับใหม่ โดยจะทำให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อประกาศใช้ปี 2560 หรือระหว่างปี 2561-2565

สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดของการเลี้ยงสุกรทั่วประเทศ พบว่า มีสุกร 17.7 ล้านตัว ในจำนวนนี้เป็นแม่พันธุ์สุกรกว่า 1 ล้านตัว แต่ละฟาร์มมีต้นทุนการเลี้ยงสุกรกว่า 70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาต้นทุนแต่ละช่วงจะไม่เท่ากัน โดยราคาต้นทุนเลี้ยงสุกรที่เพิ่มขึ้นมาจากการสั่งซื้อพันธุ์สุกรจากต่างประเทศ และการนำเข้าอาหารในการเลี้ยง เช่น กากถั่วจากต่างประเทศ ดังนั้นจะให้กรมปศุสัตว์ไปหารือกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ปรับแผนการผลิตพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ.สั่งกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจตลาดหาร้านใช้สารเร่งเนื้อแดง". (15-08-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 16-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081356&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3