เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐมนตรีเกษตรฯ เจรจาปลดล็อกส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลีใต้สำเร็จ

15 สิงหาคม 2559
2,179
"รัฐมนตรีเกษตรฯ" เจรจาปลดล็อกส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลีใต้สำเร็จ คาดส่งออกไก่สดล็อตแรกไม่เกินสิ้นปีนี้ เตรียมเร่งแจ้งความคืบหน้าผู้ประกอบการไทยวางแผนการผลิตตามออร์เดอร์ที่ไทยเคยส่งออกได้เฉลี่ย 3 ? 4 หมื่นตัน/ปี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายว่า ในโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 7 ? 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับนายลี ดอง พิล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท โดยประเด็นหารือที่สำคัญนอกจากจากเร่งรัด การผลักดันให้ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี จัดทำเอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค รวมทั้งสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแล้ว ยังได้ใช้โอกาสนี้ติดตามการเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ซึ่งได้รับทราบผลเป็นที่น่าพอใจว่ากระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท จะเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกักกันของกระทรวงฯ เดินทางไปตรวจรับรองโรงงานที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกไก่สดไทยไปยังสาธารณารัฐเกาหลีภายในปี 2559 หรืออย่างช้าไม่เกินต้นปี 2560 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งแจ้งผู้ประกอบการผู้ส่งออกไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งของไทยเตรียมวางแผนการผลิตเพื่อรองรับปริมาณการสั่งซื้อจากเกาหลีใต้ ที่ไทยเคยส่งออกได้ได้เฉลี่ย 3 ? 4 หมื่นตัน/ปี เหมือนเช่นที่ผ่านมา

"ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกหลักไปยังสาธารณรัฐเกาหลี แต่ได้หยุดการส่งออกไปตลาดนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก ปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลียังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งจากต่างประเทศ เช่น บราซิล และสหรัฐอเมริกา เกือบร้อยละ 95ของการนำเข้ารวม ดังนั้น นับเป็นโอกาสดีไทยจะกลับมาส่งออกเนื้อสัตว์ปีกสดแช่เย็น/แช่แข็ง ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องระยะเวลาขนส่งสินค้า โดยในช่วงปี 2554- 2557 สาธารณรัฐเกาหลีนำเข้าไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง โดยเฉลี่ยประมาณ 115,000 ตันต่อปี และในปี 2558 คาดว่าการบริโภคไก่ในสาธารณรัฐเกาหลีจะอยู่ที่ประมาณ 864,000 ตัน เพิ่มจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 1.5 โดยจะเป็นการบริโภคไก่ ที่ผลิตได้ในประเทศจำนวนประมาณ 749,000 ตัน คิดเป็น 87% และไก่นำเข้าประมาณ 115,000 ตัน คิดเป็น 13%"

อีกสินค้าหนึ่งที่ได้เจรจาขอรับการสนับสนุนจากเกาหลี คือ การเปิดตลาดนำเข้ามะม่วงพันธุ์มหาชนกของไทย ซึ่งความคืบหน้ากระบวนการพิจารณาการเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 5จากทั้งหมด 8ขั้นตอน ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นตลาดคู่ค้ามะม่วงอันดับ 1ของประเทศไทย โดยในปี 2558นำเข้ามะม่วงจากไทย มูลค่าประมาณ 660ล้านบาท สาธารณรัฐเกาหลีนำเข้าผลไม้สดหลายชนิดจากต่างประเทศ ในปี 2557 ผลไม้สดที่มีการนำเข้ามากที่สุด คือ มะม่วงอบไอน้ำจากไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 90ของปริมาณผลไม้นำเข้าทั้งหมด ปัจจุบันไทยส่งออกมะม่วงไปยังสาธารณรัฐเกาหลี 3 สายพันธุ์ (น้ำดอกไม้ หนังกลางวัน แรด) สาธารณรัฐเกาหลีนำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยมากเป็นอันดับ 2รองจากฟิลิปปินส์ โดยมีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งตลาดมะม่วงที่นำเข้าจากไทย คิดเป็นร้อยละ 45ของปริมาณการนำเข้ามะม่วงทั้งหมดของสาธารณรัฐเกาหลี ผลไม้อื่นๆ ที่ผู้นำเข้าเห็นว่ามีศักยภาพในตลาดสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ ลำไย ส้มโอ และเงาะ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐมนตรีเกษตรฯ เจรจาปลดล็อกส่งออกไก่สดไทยไปเกาหลีใต้สำเร็จ". (11-08-2559). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.:
สืบค้นเมื่อ 15-08-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=18757&filename=