เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กระบือไทยเหลือ 8 แสนตัว! ปศุสัตว์หวั่นสูญพันธุ์ เร่งฝังไมโครชิพ

10 สิงหาคม 2559
3,193
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่สกลนคร เปิดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปฏิบัติงานฝังไมโครชิพกระบือเพศเมีย เผยยอดกระบือทั่วประเทศมีแค่ 8 แสนตัว หวั่นสูญพันธุ์ ต้องเร่งส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงเพิ่มขึ้น ...
วันที่ 8 ส.ค.59 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่สกลนคร เพื่อปฏิบัติงานฝังไมโครชิพกระบือเพศเมีย โดยมี นายวีระ ฤกษ์วณิชกุล นายอำเภอพรรณานิคม นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์สกลนคร รวมทั้งข้าราชการให้การต้อนรับ และได้มีการมอบอุปกรณ์ในการฝังไมโครชิพแก่ปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจต่อไป จากนั้นเดินทางไปที่ บ้านหนองทุ่ม ต.พรรณานิคม เพื่อฝังไมโครชิพแก่กระบือ ซึ่งเกษตรกรจัดเตรียมเอาไว้ กว่า 200 ตัว ซึ่งการติดไมโครชิพ จะติดตั้งที่โคนหางด้านขวาของกระบือเพศเมียทุกตัว
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระบือนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรตลอดมา โดยเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตร ที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก ปัจจุบันสถานการณ์กระบือและผู้เลี้ยงกระบือในประเทศไทย มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา มีการใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานกระบือ จึงขายกระบือเข้าโรงฆ่าสัตว์ เกษตรกรที่ยังเลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพ จึงไม่ให้ความสนใจในด้านการจัดการ การเลี้ยงดู การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การป้องกันโรค อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของกระบือในประเทศไทยได้ ซึ่งในปัจจุบันจากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ มีกระบือเหลืออยู่ทั้งสิ้น ประมาณ 800,000 ตัว แยกเป็นกระบือเพศเมีย 500,000 ตัว เพศผู้ 300,000 ตัว

ทั้งนี้ ทางกรมปศุสัตว์ มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเบื้องต้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและผลิตกระบือ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ โดยจะดำเนินการติดไมโครชิพให้กับกระบือเพศเมียทั่วประเทศ จำนวน 582,146 ตัว ขณะนี้ ติดไปแล้ว 253,676 ตัว ซึ่งเมื่อติดไปแล้ว ก็จะสามารถยืนยันได้ว่ากระบือตัวนั้นมีแหล่งที่มาอย่างไร ใครเป็นเจ้าของ มีการตรวจรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามระยะเวลากำหนดหรือไม่ หากมีการลักขโมยหรือขนส่งกระบือผ่านจุดตรวจหรือด่านกักสัตว์ หากตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารควบคุม ก็จะทราบในทันทีว่าไม่ใช่เจ้าของ ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือ การลักขโมยกระบือ เพราะบางครั้งโจรขโมยทีเป็นฝูง ทำให้เจ้าของที่เลี้ยงหมดกำลังใจที่จะเลี้ยง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กระบือไทยเหลือ 8 แสนตัว! ปศุสัตว์หวั่นสูญพันธุ์ เร่งฝังไมโครชิพ". (08-08-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 10-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/684941