เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สั่งตรวจเข้มโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

04 สิงหาคม 2559
2,118
พล.อ.ฉัตรชัย สั่งเข้มตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน จับมือมหาดไทยล้างบางพื้นที่อิทธิพลสูง
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เข้มงวดในการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กที่กระจายในหลายจังหวัด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงต้องตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้กำชับตรวจสอบคุณภาพการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่เข้ามาเพื่อป้องกัน
เนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพด้วย

"ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันทำงาน เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งผมได้หารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว จากนี้ไปทั้ง 2 กระทรวงจะทำงานร่วมกัน เพราะบางพื้นที่อิทธิพลสูงทำให้องค์กรท้องถิ่นไม่กล้าเข้าไปดำเนินการ" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้านนายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ยอมรับว่าโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่มีปัญหาอิทธิพลสูง เช่น โรงฆ่าสัตว์ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เป็นต้น ซึ่งจะหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังการเเปิดโรงฆ่าสัตว์เถื่อน เพราะหากท้องถิ่นละเลยก็เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดในการตรวจสอบโรงฆ่า โดยได้ดำเนินการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตไปแล้ว จำนวน 173 ราย มูลค่าของกลางที่ทำลาย จำนวน 6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต แต่โรงงานมีปัญหาในการดำเนินการ จึงขอยกเลิกใบอนุญาต จำนวน 56 ราย และแจ้งเตือนปรับปรุงโรงฆ่าที่มีสภาพทรุดโทรมอีก แจ้งเตือนจำนวน 196 ราย และหากไม่มีการปรับปรุงจะถูกดำเนินคดี และแจ้งพักใช้ใบอนุญาต เนื่องจากผิดกฎกระทรวง จำนวน 3 ราย ซึ่งจะมีการดำเนินการตรวจสอบทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีเนื้อสัตว์ที่เข้ามาแบบไม่มีคุณภาพ ในปีนี้ได้ดำเนินการจับกุมไปแล้ว จำนวน 1.2 ล้านกิโลกรัม และมีการเผาทำลายไปแล้ว 7 แสนกิโลกรัม ซึ่งเมื่อมีการตรวจจับแล้วก็จะมีการตรวจซ้ำอีก และหากพบมีการกระทำผิดซ้ำ จะมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความรัดกุมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สั่งตรวจเข้มโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ". (04-08-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 04-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/446580