เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เรื่องจริง ชาวนาพะเยาทิ้งนาข้าว แห่เลี้ยงปลาขาย รายได้ดีกว่า 3 เท่า

02 สิงหาคม 2559
3,133
พะเยา - การันตีแล้ว! กรมประมง รับประกัน ปลานิล "บ้านต้ำ เมืองกว๊านพะเยา" มีมาตรฐาน GAP ชาวนาพะเยา แห่เลี้ยงขาย บอกรายได้ดีกว่าทำนาข้าวร่วม 3 เท่าตัว ยันเลี้ยงปลา 15,000 ตัว จับขายได้ปีละร่วมล้าน
นายสมิง อ้อยหวาน ประธานกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด

วันนี้ (31 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ราคาข้าวยังคงตกต่ำจนแทบจะไม่คุ้มทุนกันนั้น ชาวนาแถบ ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา ต่างพากันพลิกผืนนาเป็นบ่อเลี้ยงปลานิล เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเห็นว่า เลี้ยงปลานิลขาย ทำรายได้ดีกว่าทำนาข้าวหลายเท่าตัว ล่าสุด วันนี้ "ปลานิล" กลายเป็นสินค้าที่ทำเงินเข้าพื้นที่ "บ้านต๊ำ" นับร้อยล้านบาทต่อปีแล้ว

นายสมิง อ้อยหวาน ประธานกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เปิดเผยว่า มีชาวนา ต.บ้านต๊ำ หันมาเลี้ยงปลาขายกับทางสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังพบว่า การเลี้ยงปลาขายมีรายได้ดีกว่าการทำนาข้าวถึงราว 3 เท่าตัว
นายสมิง บอกว่า อย่างตนก่อนนี้ก็ยึดอาชีพทำนามาตลอด แต่เห็นว่ารายได้ไม่ดี จึงหันมาเข้าร่วมกลุ่มสหกรณ์ฯ เลี้ยงปลาขายตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงขณะนี้ตนเองเลี้ยงปลาทั้งหมด จำนวน 15,000 ตัว ซึ่งกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จะเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ เน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ไร้สารพิษ เพราะเลี้ยงในบ่อน้ำจากธรรมชาติอย่างน้ำตกจำปาทอง และน้ำตกขุนต๊ำ ทำให้ขณะนี้ทางกรมประมง ได้รับรองปลาบ้านต๊ำ ตามมาตรฐาน GAP แล้ว

สำหรับการเลี้ยงปลานิลนั้น เกษตรกรบ้านต๊ำ จะใช้พื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ต่อ 1 บ่อ โดยจะปล่อยปลานิลลงประมาณ 6,000 ตัว/บ่อ ใช้เวลาอนุบาลประมาณ 2 เดือน เลี้ยงขุนเพิ่มขนาดอีก 4 เดือน รวมเป็น 6 เดือน จะได้น้ำหนักปลารวมประมาณ 2-3,000 กิโลกรัม/บ่อ หรือตัวละ 7 ขีด-1 กก.
ส่วนราคาจำหน่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เบอร์ 1 ขนาดน้ำหนักตัวละ 7 ขีด-1 กก. จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เบอร์ 2 ขนาดตั้งแต่ 5 ขีดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ขีด กิโลกรัมละ 50-55 บาท

"ตอนนี้ตนเลี้ยงปลาอยู่ 15,000 ตัว มีรายได้จากการขายปลารอบละ 300,000- 400,000 บาท 1 ปีก็ตกราว 700,000-800,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับการทำนาข้าวแล้ว การเลี้ยงปลาสามารถสร้างรายได้ดีกว่าถึง 3 เท่าตัวเลยทีเดียว"

ส่วนในภาพรวมแล้ววันหนึ่งๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะสามารถนำปลาออกจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 4-5 ตัน ขณะที่ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ก็จะสามารถจำหน่ายได้วันละเกือบ 6-7 ตันเลยทีเดียว
นายสมิง บอกว่า ในวันหนึ่งๆ จะมีเงินในการจำหน่ายปลาเข้าพื้นที่บ้านต๊ำ เฉลี่ย 300,000 บาท หากคิดเป็น 1 ปี จะตกราวๆ 40-50 ล้านบาทต่อปี ขณะที่เงินเงินหมุนเวียนกับสหกรณ์รวมถึงสมาชิกก็ตกราวกว่า 100 ล้านบาท โดยในอนาคตทางสหกรณ์จะมีการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด เช่น การทำข้าวเกรียบปลา ไส้กรอกปลา ปลาแดดเดียว เป็นต้น

สำหรับสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2553 ปัจจุบัน มีบ่อเลี้ยงปลาของสมาชิกทั้งหมดประมาณ 330 บ่อ มีสมาชิกทั้งหมด 152 ราย พื้นที่เลี้ยงปลารวม 89 ไร่ มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์กว่า 100 ล้านบาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เรื่องจริง ชาวนาพะเยาทิ้งนาข้าว แห่เลี้ยงปลาขาย รายได้ดีกว่า 3 เท่า". (31-07-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 02-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000075767