เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกร 140 รายเฮ นำร่องได้ที่ สปก. รายละ 6 ไร่

01 สิงหาคม 2559
2,514
29 ก.ค. 59 ที่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเดินทางมาเร่งรัดแผนปฎิบัติการยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก.ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดินเเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) 3 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ว่าตนต้องการให้ทุกพื้นที่ปฎิบัติตามกรอบกฎหมายมาตรา44 เรียกคืนพื้นที่เกิน500 ไร่ จากผู้ถือครองรายใหญ่ผิดกฎหมาย จากเดิม 424 แปลง 25 จังหวัด เพิ่มอีก7 แปลง เป็นขณะนี้ 431 แปลง 437,156.081 ไร่ 27 จังหวัด
"ขณะนี้ ส.ป.ก. จังหวัดปิดประกาศแผนที่เป้าหมายแล้ว 424 แปลง โดยล๊อตแรกครบกำหนดเข้ารื้อถอน 5 ส.ค. นี้ประสานหน่วยความมั่นคงเข้าสนธิกำลังหากผู้ถือครองขัดขืน ทั้งนี้มีแปลงโมเดลนำร่องจัดสรรให้เกษตรกรเข้าแปลงแรก ของนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เนื้อที่ 1,263 ไร่ อยู่ที่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้จัดทำโมเดลรูปแบบการจัดที่ดิน พัฒนาพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค ระบบชลประทาน ใช้งบประมาณไร่ละ 1 หมื่นกว่าบาท ซึ่การจัดสรรเกษตกรและผู้ยากไร้ มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รมว.เกษตรฯ รมว.กระทรพย์ฯ รมว.มหาดไทย ร่วมกันพิจารณากับ คทช.แต่ละจังหวัด ให้เกษตรกรเข้าทำกินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถเข้าอยู่ในพื้นที่เร็วๆ นี้ประมาณ 140 รายๆ ละ 6 ไร่ เป็นที่อยู่1 ไร่ ที่ทำกิน 5 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จัดสรร 774 ไร่ พื้นที่แปลงรวม 242 ไร่ พื้นที่ส่วนกลาง 114 ไร่ ซึ่งบริหารงานรูปแบบสหกรณ์เช่นเดียวกับ อุทัยธานีโมเดล"รมว.เกษตรฯกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าตอนนี้เริ่มมีผู้มาคัดค้านสิทธิ10% เป็นไปตามประกาศในคำสั่งที่ให้เวลาตรวจสอบสิทธิการถือครองอีก 30 วัน อย่างไรก็ตาม ก่อนวันที่ 5 ส.ค.ยังมาคัดค้านได้ วันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมาดูพื้นที่ส.ป.ก.ด้านตะวันตก กาญบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มี26 แปลง เนื้อที่ 1 แสนกว่าไร่ ส่วนจ.กาญจนบุรี มี16 แปลง มีความก้าวหน้ามาก สำหรับสนามกอล์ฟ ไมด้า กอล์ฟ คลับ ของบริษัทไมด้า เนื้อที่ 1,930 ไร่ หลังจากตรวจสอบละเอียดเอาแผนที่ระวางทาบกับเขตส.ป.ก.ใหญ่มารุกที่ส.ป.ก. 1,700 พันไร่ ตอนนี้กำลังทำแผนที่แนบท้ายถูกต้องภายในสัปดาห์หน้าไปปิดประกาศยึดพื้นที่ รวมทั้งเหมืองแร่ สองแห่ง ด้วย
"ชุดแรก 1.1 แสนไร่ เริ่มเข้าพื้นที่ วันที่ 5 ส.ค. เข้าไปแจ้งการยึดคืน ประสานกองทัพ แม่ทัพภาค ถ้ามีผู้ขัดขวาง ตอนนี้ยังไม่พบการใช้อิทธิพลในทุกพื้นที่ ผมย้ำไปแล้วปฎิบัติเหมิอนกันหมดไม่มีแยกแยะ ให้เวลาพิสูจน์สิทธิ 30 วัน ผมมีมาตราฐานเดียวในการทำงาน ทั้งการยึดคืนส.ป.ก.วังน้ำเขียว ให้เวลา 30 วัน ใจเย็นๆรอมาตั้ง 30 ปี ทุกคนเดินตามกฎหมาย ทั้งหมดยึดถือตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ตามทวงคืนที่ดินผิดกฎหมาย วันนี้ทุกคนในประเทศได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทางกฎหมาย คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเมื่อได้ที่แล้ว จัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้โดยเร็วที่สุด ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี"รมว.เกษตรฯกล่าว

ด้านนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบให้นายวัชรินทร์ วะกะมานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เร่งรัดยึดคืนที่ดินเป้าหมายอีก 2 แปลง บริเวณรอบวัดเสือ รวมประมาณ 1,800 ไร่ รวมเป็นผืนเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดสรรแก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในหลายหมื่นไร่ ที่จะยึดคืนได้ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฯ

สำหรับกาญจนบุรี มีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 16 แปลง เนื้อที่รวม 17,703.28 ไร่ มีผู้ยื่นคัดค้านแล้ว จำนวน 45 ราย 6 แปลง (แปลงที่ 191, 3, 7, 158, 4, 14, 16) และมี 1 แปลง เนื้อที่ 1,263 ไร่ ที่ได้รับคืนมาแล้ว และมีอีก 1 แปลง ยังไม่ได้ปิดประกาศ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำแผนที่แนบท้ายประกาศ

2.จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 9 แปลง เนื้อที่รวม 6,898.72 ไร่ มีผู้ยื่นคัดค้านจำนวน 5 ราย 2 แปลง คือ แปลงที่ 54 และแปลงที่ 258/1

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 1 แปลง เนื้อที่รวม 527.69 ไร่ มีผู้ยื่นคัดค้านจำนวน 45 ราย แปลงที่ 146

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกร 140 รายเฮ นำร่องได้ที่ สปก. รายละ 6 ไร่". (29-07-2559) แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 01-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/227934