เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สามร้อยยอดส่งกุ้งเข้าวอล-มาร์ตทั่วสหรัฐฯ ผนึกอันดามันซีฟู้ดผลิตสินค้าปลอดสารป้อนไฮโซ

28 กรกฏาคม 2559
3,857
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จับมือห้องเย็น "อันดามันซีฟู้ด" ผลิตกุ้งไม่ใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะ ป้อนห้างวอล-มาร์ตทั่วสหรัฐอเมริกา ประเดิมส่งออกปีนี้ 1,000 ตัน ด้าน "เดชา บรรลือเดช"ดันสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดึง 20 หน่วยงานถกแก้ข้อบกพร่องเพื่อจัดตั้งคลัสเตอร์กุ้งอย่างเป็นระบบ
นายเดชา บรรลือเดช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี ได้จับมือกับบริษัท อันดามันซีฟู้ด จำกัด ผลิตและแปรรูปส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมส่งให้ห้างวอล-มาร์ต สหรัฐอเมริกา ในปริมาณ 1,000 ตันในปีนี้ และปริมาณ 2,000 ตันในปี 2560 โดยมีเงื่อนไขในการเลี้ยงกุ้งต้องไม่ใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะที่จะก่อให้เกิดสารตกค้างในตัวกุ้ง การเลี้ยงกุ้งต้องได้มาตรฐาน BAP (Best AQuaculture Practices) ตามที่วอล-มาร์ตผู้ซื้อต้องการคือ การผลิตสินค้าต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้การเลี้ยงกุ้งขาวดังกล่าวต้องได้มาตรฐาน มกษ. 7401/2557 เรื่องกุ้ง 22 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรฐานการเลี้ยงเทียบเท่ากับกลุ่มอาเซียน ล่าสุดได้ส่งกุ้งลอตแรกให้วอล-มาร์ตแล้ว 100 ตัน ราคาที่ขายจะเท่ากับราคาตลาดในแต่ละไซซ์ บวกราคาพรีเมี่ยมอีก 7-8% หรือได้เพิ่มจากราคาตลาดอีกประมาณ กก.ละ 10 กว่าบาท

นายเดชากล่าวต่อว่า ทางสหกรณ์ไม่ใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรค โดยเปลี่ยนรูปแบบในการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ สร้างห่วงโซ่อาหารให้กุ้งวัยอ่อนกิน คือปรับโครงสร้างการเลี้ยงจากเดิมไบโอฟล็อก เป็น Aqua Mimicry อิงธรรมชาติ ใช้จุลินทรีย์หมักกับรำละเอียดสาดในบ่อเป็นอาหารให้แพลงก์ตอนสัตว์และพรางแสงเพื่อให้แพลงก์ตอนพืชไม่ต้องสังเคราะห์แสง เป็นอาหารกับกุ้งวัยอ่อนที่ปล่อยลงเลี้ยง หลังจากนั้น 15-20 วัน จึงจะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดปกติ ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 40 กว่ารายนำร่อง และการเลี้ยงในปีหน้า ทางอันดามันซีฟู้ดอยาก

จะให้เพิ่มการเลี้ยงเป็น 150 ราย ซึ่งจะต้องทำระบบปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ทั้งการปรับปรุงบ่อและน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยง

"การเลี้ยงแบบอควา มิมิคราย ที่เป็นระบบการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ ทางจีนและสิงคโปร์ได้เดินทางมาเก็บรายละเอียดในการเลี้ยงแล้ว และในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ จะมี 10 ประเทศ อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ บังกลาเทศ ฯลฯ เดินทางมาดูการเลี้ยง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการเลี้ยง หรือบางประเทศสนใจจะสั่งซื้อกุ้งที่เลี้ยงแบบนี้ต่อไป"

นายเดชากล่าวต่อว่า สหกรณ์พยายามผลักดันคลัสเตอร์กุ้งเป็นนโยบายรัฐ และในฐานะที่ส่วนตัวอยู่ในคณะประมงของสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย จึงอยากจะได้แหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาสนับสนุนผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ ต่อไปสถาบันการเงินจะได้ไม่อึดอัดในเรื่องนี้ ซึ่งหลังวันที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะเชิญ 20 หน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายใน โรงเพาะฟักกุ้ง ฯลฯ มาให้ความเห็นว่าคลัสเตอร์กุ้งยังขาดตกบกพร่องในจุดไหน จะได้ปรับปรุงและเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดึงอำนาจคืนมา

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดโรคกุ้งตายด่วน (อีเอ็มเอส) สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี สามารถปราบโรคตายด่วนสำเร็จ โดยการเลี้ยงด้วยระบบ Bioflog และไม่ใช้สารเคมี มีอัตรารอดสูงถึง 80-85% โดยได้นำสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 20% จากสมาชิกทั้งหมด 270 ราย ประเดิมเลี้ยงกุ้งขาวโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อจะได้ถ่ายทอดให้

สมาชิกที่เหลือเลี้ยงต่อไป โดยจะมีนักวิชาการสหกรณ์ไปช่วยดูแลเรื่องนอเพลียส อาหารกุ้งคุณภาพน้ำ ระบบตรวจสุขภาพลูกกุ้งที่จะนำมาเลี้ยงเพื่อให้รอดมากที่สุด การเลี้ยงไม่ใช้สารเคมี เลี้ยงด้วยระบบนี้จะลดต้นทุนอาหารกุ้งได้พอสมควร และการเลี้ยงโดยใช้สารเคมี มีแต่ทำให้กุ้งตายและเป็นหนี้ ดังนั้นสมาชิกของสหกรณ์ต้องเดินในแนวทางที่วางไว้ รายใดแอบใช้สารเคมีเลี้ยง ก็ต้องไปเลี้ยงเอง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สามร้อยยอดส่งกุ้งเข้าวอล-มาร์ตทั่วสหรัฐฯ ผนึกอันดามันซีฟู้ดผลิตสินค้าปลอดสารป้อนไฮโซ". (24-07-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 28-07-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1469290470#