เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หน.ประมงสตูลขู่พบทำประมงโพงพางสั่งรื้อถอนทันที ปรับ 5 แสนบาท

13 กรกฏาคม 2559
2,079
วันนี้ (12 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทโพงพาง ในพื้นที่ จ.สตูล มีทั้งสิ้น 1,900 ปาก ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าแพ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า ได้เข้ารื้อถอนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย หลังมีการผ่อนผันให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงมาแล้วก่อนหน้านี้
นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง หัวหน้าประมงจังหวัดสตูล กล่าวว่า การรื้อถอนประมงผิดกฎหมายประเภทโพงพางในครั้งนี้ ยังคงเหลืออีก 700 ปาก โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการรื้อถอนไปบางส่วนแล้ว หลังจากนี้ จะมีการเยียวยาในส่วนของชาวประมงที่เหลือ โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด งบประมาณปี 2560 จำนวน 8 ล้านบาท ในการสำรวจเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง หรืออาชีพ ไปพร้อมกับมาตรการทำความเข้าใจให้ชาวประมงในการช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืน เพื่อไม่ให้กลับไปทำประมงผิดกฎหมายซ้ำอีก

นอกจากนี้ จะมีการออกลาดตระเวนตรวจตราหลังการรื้อถอนว่ามีการลักลอบกลับมาทำประมงชนิดนี้อีกหรือไม่ หากพบจะมีการทำลายทันที และหากทราบตัวผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หน.ประมงสตูลขู่พบทำประมงโพงพางสั่งรื้อถอนทันที ปรับ 5 แสนบาท.". (12-07-2559). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 12-07-2559,เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000069344