เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมหม่อนไหมเตือนภัย เพร็บบริน..มันมากับฝน

12 กรกฏาคม 2559
3,528
จากเดิมราคาเส้นไหม 4 เกรด ที่เคยซื้อขายกันอยู่ที่ กก.ละ 600-1,200 บาท ปัจจุบันราคาเส้นไหมพื้นบ้านได้ขยับขึ้นไปมาก เส้นไหม 1 ราคา กก.ละ 1,561-1,825 บาท, เส้นไหม 2 กก.ละ 1,230-1,385 บาท, เส้นไหมหลืบ 794-877 บาท และไหมแลง ราคา 764-843 บาท ดึงดูดเกษตรกรหันมาเลี้ยงไหมกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณไข่ไหมไม่เพียงพอต่อความต้องการ
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่า ที่ผ่านมาแม้กรมหม่อนไหมจะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแผ่นไข่ไหม และปลูกแปลงหม่อนมาตลอด แต่ยังประสบปัญหาไข่ไหมไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนฤดูเข้าหน้าฝน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใน 1 วัน มีทั้งร้อน ฝน อุณหภูมิเปลี่ยน ความชื้นสูง ทำให้เกิดเชื้อโรค หนอนไหมอ่อนแอและตาย ผลผลิตรังไหมที่ได้มีคุณภาพต่ำ
"สภาพอากาศที่แปรปรวน มีผลต่อสุขภาพตัวหนอนไหมและตัวบี้ (ผีเสื้อไหม) สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคเพร็บบรินได้ง่าย ถ้าหนอนไหมวัยแก่หรือ ตัวบี้ ได้รับเชื้อเข้าทางปากจะไม่ตาย สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้จนเป็นผีเสื้อวางไข่ แต่ไข่ที่ออกมามีเชื้อโรคเพร็บบรินแฝงอยู่ เมื่อฟักออกมาตัวหนอนจะตายภายใน 4-5 วัน"

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคเพร็บบรินในระยะนี้ นายอภัย เตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวัง อย่าให้พื้นที่เลี้ยงหนอนไหมมีละอองฝนสาดถึง หากอุณหภูมิลดลง อากาศเย็นมีความชื้นมากเกิน ให้นำเตาถ่านที่มีไฟอ่อนๆ ปราศจากควันไฟ มาวางไว้ภายในช่วยปรับอุณหภูมิ และใช้ปูนขาวโรยในภาชนะที่เลี้ยงไหมอายุ 5 วัน

ที่สำคัญห้ามนำใบหม่อนที่มีความชื้นจากน้ำฝน หรือน้ำค้าง มาเลี้ยงหนอนไหมโดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีแผ่นไข่ไหมเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร นายอภัย บอกว่า กรมหม่อนไหมได้เร่งให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่างๆ ผลิตแผ่นไข่ไหมให้มีปริมาณเพียงพอ โดยปี 2559 มีเป้าหมายจะผลิตให้ได้ 171,400 แผ่น แต่ขณะนี้ผลิตได้เพียง 84,437 แผ่น เนื่องจากติดปัญหางบประมาณที่ได้รับ มีการถูกตัดปรับลดลงทุกปี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมหม่อนไหมเตือนภัย เพร็บบริน..มันมากับฝน". (12-07-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 12-07-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/660899