เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สัมมนากุ้งก้ามแดง

11 กรกฏาคม 2559
7,524
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ "แนวทางส่งเสริมและการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างไรให้ถูกกฎหมาย" ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ปัจจุบันกระแสนิยมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กำลังเป็นนิยมจากเกษตรกร เนื่องจากสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี เลี้ยงง่ายต้นทุนต่ำใช้พื้นที่ไม่มาก และใช้น้ำน้อย ทำให้สัตว์น้ำชนิดนี้กำลังจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน ที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบการเลี้ยงของเกษตรกรมีหลากหลายทั้งบ่อดิน บ่อปูน บ่ออิฐ รวมถึงในนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งจากการเลี้ยงพบว่ามีอัตราการสูญเสียหรืออัตราการตายน้อยมาก เจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ของบ้านเราเลี้ยงได้ในพื้นที่จำกัด ทำให้ผู้เลี้ยงมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการสำรวจอย่างคร่าวๆ ของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พบว่าปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10,000 ราย แต่กระนั้นทางหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะกรมประมงยังไม่มีการับรอง และยังไม่ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงรวมถึงมีการห้ามนำเข้าอีกด้วย

ทั้งที่ความจริงก่อนหน้านี้ดร.สุขกฤช นิมิตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเรียนมาด้านสัตว์น้ำอยู่คณะเกษตรโดยตรง ให้ข้อมูลบนเวทีสัมมนา"กุ้งก้ามแดง/เครย์พิช สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ทางเลือกของเกษตรกร" จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า กุ้งก้ามแดงมีแหล่งกำเนิดก็ที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียพบตามแม่น้ำ ลำธาร เขื่อน หนองบึงต่างๆ ของแม่น้ำที่จะไหลลงไปที่อ่าวเพราะฉะนั้นกุ้งตัวนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งที่ออสเตรเลียนั้นมีการนำสายพันธุ์ที่ต่างกันมาผสมพันธุ์ หรือปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเพื่อคัดที่ดีตามหลักวิทยาศาสตร์ ก็ได้ผลดีอันดับหนึ่งแล้ว

กุ้งชนิดนี้กินทั้งพืชและสัตว์ สาหร่าย แหน และจอกรวมถึงปลาตาย กรณีที่ไม่มีอาหารอย่างอื่น ปัจจุบันก็พบมีการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ที่ประเทศแม็กซิโก เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา อุรูกวัย บลีชอิโดนิเซีย จีน อิสราเอล และอีกหลายประเทศ สำหรับการวิจัยอย่างจริงจังนั้นส่วนใหญ่ก็มีหลายประเทศเช่นกัน อาทิ โมร็อคโค สเปญ ขณะที่สหรัฐอเมริกา ก็มีที่เลี้ยงอยู่แล้ว มีการบริโภคเป็นล่ำเป็นสันกินกันเป็นยกกระสอบเป็นเวลาช้านานแล้ว รวมถึงดร.สุขกฤช และได้รับประทานมาหลายครั้งแล้ว ในขณะนั้นท่านทำด๊อกเตอร์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในอดีตยอมรับกุ้งก้ามแดงในบ้านเราอาจไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากนัก อาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจในเทคโนโลยีการเลี้ยงที่ยังไม่มีการศึกษาและขยายการเลี้ยงเป็นอาชีพอย่างจริงจัง กุ้งชนิดนี้เป็นที่รู้จักบ้างในตลาดการเลี้ยงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่วันนี้กุ้งก้ามแดงกำลังได้รับความสนใจในฐานะสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าลงทุน และเกษตรกรสามารถผลิตกุ้งเนื้อส่งจำหน่ายร้านอาหาร ภัตตาคารได้ในราคาสูง แต่เนื่องจากกุ้งก้ามแดงยังถือเป็นสัตว์น้ำควบคุม เพราะเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่หลายๆ ที่เกรงว่าจะทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

เพื่อความกระจ่างแจ้ง และเข้าใจที่ถูกต้องทั้งเรื่องของมาตรฐานการเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ความชัดเจนด้านกฎระเบียบตามกฎหมาย รวมถึงทิศทางการตลาดกุ้งเนื้อทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ "แนวทางส่งเสริมและการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างไรให้ถูกกฎหมาย" ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

เกษตรกร/ผู้สนใจทุกท่าน สนใจเข้าร่วมสัมมนา ค่าลงทะเบียน 800 บาท (เอกสารประกอบการสัมมนา เบรค 2 มื้อ และอาหารกลางวัน) 08.00 -17.00 น. สำรองที่นั่ง โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ 0437123524 สอบถามรายละเอียด แจ้งสำรองที่นั่งที่ 086-3401713 (ตา) 089-7835887(หนึ่ง) 085-0745055 (จอย) เอกสารการโอนเงินกรุณาส่งที่ ID line : manitra หรือโทร. 02-9405425-6 เวลาราชการ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook และ www.thaiagrinews.net

กำหนดการสัมมนา

"แนวทางส่งเสริมและการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างไรให้ถูกกฎหมาย"

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ภาคเช้า


08.00-09.00 น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร และรับอาหารว่าง

09.00-09.10 น. กล่าวต้อนรับ/รายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย : คุณสุวรรณา บุญกล่ำ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย/ TNN 24

09.10-09.30 น. ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง"บทบาทงานวิจัยต่อภาคการประมง"

โดย : ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอฺธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30-10.10 น. - ความจริงของกุ้งก้ามแดง(เครย์ฟิช) เอเลี่ยนหรือสัตว์เศรษฐกิจ

โดย:ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.10-10.50 น. - สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในประเทศไทย มาตรฐานจากประสบการณ์จริง

โดย -คุณประทีป มายิ้ม อุปนายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง

10.50-11.30 น. - แนวทางการส่งเสริม และเลี้ยงอย่างไรที่ไม่ผิดกฎหมาย

โดย : กรมประมง

11.30-12.00 น. ถาม-ตอบ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ดำเนินรายการโดย : คุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย/ บรรณาธิการข่าวเกษตร นสพ.คมชัดลึก

ภาคบ่าย

13.00-15.00 น. - เสวนาเรื่อง-"เลี้ยงกุ้งก้ามแดง อย่างมืออาชีพ"

โดย : - คุณกฤตพร โพธิ์ศิลา ไร่กันนภา สามชุก ฟาร์มกุ้งก้ามแดงครบวงจร ตั้งแต่ลูกพันธุ์/กุ้งเนื้อ การเลี้ยงในบ่อปูนและบ่ออิฐประสาน

- คุณธิติวัฒน์ อ้นสาย ฟาร์มกุ้งก้ามแดงเดอะแฟมมิลี่ฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อดิน บนพื้นที่กว่า 4 ไร่

- คุณสุเทพ ปิ่นสุวรรณ เจ้าของฟาร์มฟาร์มฉะเชิงเทรา พูดถึงการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงร่วมกุ้งขาว

- คุณฤทัยรัตน์ สุวรรณเจริญ เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบคนเมือง เลี้ยงในบ้านก็มีรายได้

15.00-15.15 น. - รับประทานอาหารว่าง

15.15-16.15 น. - ทิศทางตลาดกุ้งก้ามแดงทั้งในและต่างประเทศ

โดย : - คุณกริช สุพาสอน พวงทองฟาร์ม สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในภาคอีสานและโอกาสตลาดเพื่อบ้าน

- คุณภาณุวัชร อารายะ ประธานกลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์ กับแนวทางการเลี้ยงครบวงจร ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

- คุณอุดม พัชรพนาวีร์ บ.สยามเกษตรอินทรีย์ จำกัด ทิศทางและโอกาสตลาดกุ้งเนื้อ

16.15-16.30 น .- ถาม-ตอบ

16.30 น . - ปิดสัมมนาดำเนินรายการโดย : คุณมนตรี ตรีชารี อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย/บรรณาธิการ นิตยสารเกษตรโฟกัส

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย