เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ. ลุ้น มะกันยกไทยขึ้น 2 Watch List ค้ามนุษย์ ชี้ ส่งผลดีต่อสินค้า

30 มิถุนายน 2559
2,948
พาณิชย์ เชื่อ ถ้ามะกันปรับสถานะการค้ามนุษย์ในไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 Watch List จากระดับต่ำสุด Tier 3 จริง ส่งผลดีต่อสินค้าไทย-สั่งซื้อเพิ่มขึ้นแน่ ปัดโยงแลก TPP เหตุไทยยังไม่ได้แสดงท่าทีเข้าร่วม...
วันที่ 29 มิ.ย.59 นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 59 (TIP Report 2016) ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ วันที่ 30 มิ.ย.นี้ เบื้องต้นประเมินว่า หากสหรัฐฯ เลื่อนสถานะให้ไทยดีขึ้น มาอยู่ในระดับ 2 แบบจับตามอง (Tier 2 Watch List) จริงตามข่าว จากปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดที่ระดับ 3 (Tier 3) จะส่งผลด้านบวกเชิงจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการค้าปลีกในตลาดสหรัฐฯ และยุโรปให้หันมาเลือกซื้อสินค้าของไทย และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าไทย ซึ่งสินค้าไทยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อาหารทะเล

นอกจากนี้ จะเป็นการขยายโอกาสการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยังรักษาส่วนแบ่งตลาดในกรณีที่คู่แข่งมีสินค้าเหมือนไทยแต่ได้รับสถานะใน TIP Report ดีกว่า ส่วนผลระยะยาวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าที่มีต่อไทย ซึ่งจะสามารถยกระดับการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และการค้ากับไทยในอนาคต เพราะไทยมีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ดีขึ้น

ด้าน นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทยในทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐฯ หรือยุโรป และตลาดอื่นๆ เพราะผู้ซื้อจะมีความเชื่อมั่นต่อการดูแลแรงงานของไทย และส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ยอดการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทยเพิ่มสูงขึ้น สำหรับการส่งออกสินค้าประมง (กระป๋องและแปรรูป) ของไทยไปทั่วโลกมีมูลค่าปีละ 200,000 ล้านบาท โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดหลัก มูลค่าส่งออกปีละ 50,000-70,000 ล้านบาท คิดเป็น 24-30% ของการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของไทย โดยสินค้าส่งออกสำคัญไปสหรัฐ คือ กุ้งแปรรูป กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และทูน่ากระป๋อง

ส่วน นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนใน 4 อุตสาหกรรมที่ถูกสหรัฐฯ กล่าวหามีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฎหมาย ทั้งกุ้ง ปลา อ้อย และเสื้อผ้า และภาครัฐ ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาด้านแรงงานอย่างหนัก หลังจากที่ถูกลดอันดับไปสู่ระดับต่ำสุด คือ Tier 3 เชื่อว่า หลังจากสหรัฐฯ ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว น่าจะส่งผลดีต่อชาวโลกและภาพลักษณ์ของสินค้าไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากสหรัฐฯ ปรับเพิ่มอันดับไทยจาก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List จริง เป็นเพราะการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างจริงจัง ไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เพราะไทยยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ต่อข้อตกลงดังกล่าว แม้จะมีความพยายามเชื่อมโยงกรณีที่มาเลเซียได้เพิ่มอันดับเป็น Tier 2 Watch List เมื่อปี 58 หลังร่วมเป็นสมาชิก TPP

สำหรับ Tier 2 Watch List หมายถึง ประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ และ Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ. ลุ้น มะกันยกไทยขึ้น 2 Watch List ค้ามนุษย์ ชี้ ส่งผลดีต่อสินค้า". (29-06-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 30-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/650667