เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวพัทลุงพลิกชีวิตเลี้ยงปลาดุกขาย พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน

29 มิถุนายน 2559
14,057
จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกบ่อย จึงทำให้ชาวสวนยางกรีดยางไม่ได้ทุกวัน จึงมองหาอาชีพใหม่ ๆ ทำ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อย่างเช่นเกษตรกร ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง พลิกชีวิตตนเองมาเลี้ยงปลาดุก จากเลี้ยงเป็นร้อยตัว ปัจจุบันเลี้ยงเป็นพันตัว เนื่องจากมั่นใจในตลาดเพราะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และตลาดยังต้องการสูง เพราะพ่อค้าแม่ค้านำไปแปรรูปทำปลาดุกร้าจำหน่าย ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ตกกิโลกรัมละ 250-300 บาท จึงไม่ต้องกลัวว่าจะขายปลาดุกในบ่อไม่ได้
นางพะยอม สืบสม ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า เนื่องจากตอนนี้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.พัทลุง และอีกทั้งช่วงนี้มีฝนตกบ่อยจึงทำให้กรีดยางไม่ได้ทุกวัน จึงหันมาเลี้ยงปลาดุก เนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน โดยในครั้งแรกเลี้ยงในกระชังเพียง 800 ตัว ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน จะได้ปลาขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม และได้ไปดูการเลี้ยงปลาดุกในที่ต่างๆ แล้วกลับมาทำเป็นบ่อซีเมนต์จำนวน 3 บ่อ สามารถเลี้ยงปลาได้จำนวน 7000 ตัว เพื่อส่งขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท พ่อค้าแม่ค้านำไปทำปลาดุกร้าขาย ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 250-300 บาท จึงทำให้มั่นใจในตลาด เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าเมื่อนำไปแปรรูปขาย ราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว
ด้านนายรณชัย ชูศรี ชาวสวนยาง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า จากที่ราคายางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของครอบครัวเป็นอย่างมาก ได้มีแนวคิดมาเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ซึ่งประกอบกับในสวนมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทุนมากในการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยง 800 ตัว เพื่อส่งขายในราคา กิโลกรัมละ 50 บาท ที่พ่อค้าแม่ค้านำไปทำเป็นปลาดุกร้าขายในกิโลกรัมละ 250-300 บาท

เรียบเรียงโดย : สิทธิโชค กุลสุข. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พะยอม สืบสม. สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2559.