เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์รุดเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่แนะวิธีเลี่ยงโรคช่วงอากาศเปลี่ยน

28 มิถุนายน 2559
2,309
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้ไก่ป่วยได้ง่าย ปศุสัตว์หนองคายต้องออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรเนื่องจากในพื้นที่มีการเลี้ยงไก่จำนวนมาก
27 มิ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศของจังหวัดหนองคาย ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อน,หนาว,ฝนตก และช่วงนี้อากาศค่อนข้างชื้น จึงส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยง ทำให้ป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไทยแบบปล่อยอิสระ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแทนการปลูกพืช ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 ราย จาก 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล มีไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไทยมากถึง 2,234 ตัว ซึ่งในขณะนี้เริ่มออกไข่แล้ว และยังมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไก่ในพื้นที่กว่า 5 พันตัว รวมไปถึงไก่ไข่แบบฟาร์มปิด ที่มีอยู่อีกกว่า 2 หมื่นตัว ที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ขณะนี้ทำให้ไก่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหลอดลมอักเสบ, โรคอหิวาและโรคนิวคาสเซิล

ทำให้ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ อ.ศรีเชียงใหม่ ต้องออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกร ให้นำผ้าใบและตาข่ายมาบังเล้าไก่ไม่ให้โดนละอองฝน หมั่นทำความสะอาดโรงเรือน ให้วิตามินเสริมและให้อาหารอย่างเพียงพอ เพื่อให้ไก่ไข่ที่เลี้ยงแข็งแรงอยู่ตลอด และยังลดอัตราการป่วย การตาย ปลอดโรคและไข่ดกอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์รุดเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่แนะวิธีเลี่ยงโรคช่วงอากาศเปลี่ยน". (27-06-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 28-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/222673