เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์จ.เชียงใหม่ใจดี ขายเนื้อหมูราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ

21 มิถุนายน 2559
3,145
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมู ในราคาพิเศษกิโลกรัมละ 135บาท ที่ตลาดศิริวัฒนาและตลาดแม่เหียะ ภายใต้โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินมาตรการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมู เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณผลผลิตสุกรที่ออกสู่ตลาดขาดช่วง อันเนื่องมาจากปัญหาในระบบการผลิตและสภาพอากาศร้อน ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา จึงได้ประสานผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อหมูของตลาดสดดีเด่นในการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายเนื้อหมูราคาพิเศษจากเดิมกิโลกรัมละ 160บาทเหลือเพียงกิโลกรัมละ 135บาท ดำเนินการใน 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดศิริวัฒนา ถนนช้างเผือก ซึ่งมีเขียงหมูเข้าร่วมโครงการจำนวน 11ร้าน โดยเริ่มจำหน่ายในวันพุธที่ 22มิถุนายน 2559 เวลา 12.00น.เป็นต้นไป และที่ตลาดแม่เหียะ ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ มีเขียงหมูเข้าร่วมโครงการจำนวน 2ร้าน จำหน่ายในวันศุกร์และเสาร์ ที่ 24,25 มิถุนายน2559 เวลา 12.00น.เป็นต้นไป
นายณัฐพล อุตเรือน เจ้าของเชียงใหม่ดีฟาร์ม 226หมู่16 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ขณะนี้ที่ฟาร์มของตนรับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มราคาสูงถึง 72บาท/กิโลกรัม ดังนั้นหมูชำแหละจึงมีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะหมูเนื้อแดง สาเหตุเนื่องจากช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมามีสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้หมูมีอาการเครียด กินน้ำมากและกินอาหารน้อยลง หมูจึงโตช้า ผลผลิตออกสู่ตลาดจึงขาดช่วง ทำให้ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวสูงขึ้น ดังกล่าว และเมื่อเนื้อหมูมีราคาแพง คนจึงหันไปปริโภคอย่างอื่นแทน ส่งผลทำให้เขียงหมูขายเนื้อหมูได้น้อยลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ขายเนื้อหมูมากขึ้น
นางนิยดา กล่าวต่อว่า โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเนื้อหมู ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์เคยจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวมาแล้วและได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อเนื้อหมูสด สะอาด ราคาถูกตามเขียงหมูที่เข้าร่วมโครงการกว่า 13ร้านในวัน เวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์053-112659-61
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นิยดา หมื่นอนันต์. พาณิชย์จ.เชียงใหม่. สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน2559.