เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานแสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือสู่ตลาด AEC ในงาน Lanna Agri Smart

17 มิถุนายน 2559
1,860
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานแสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือสู่ตลาด AEC ภายใต้ชื่อ Lanna Agri Smart ในงาน Lanna Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเกษตร ภายใต้ชื่อ ?Lanna Agri Smart? เป็นกิจกรรมในโครงการ "ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเข้าสู่ตลาด AEC" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ภายในงาน Lanna Expo 2016 โซน "Northern Food Valley" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของอาหารได้ทดลองตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ ภายในงานพบกับบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีนวัตกรรมโดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อาทิ สตอเบอรี่ที่ความทนทานในการขนส่ง เก็บไว้ได้นานขึ้น โดยรูป สี กลิ่น รสไม่เปลี่ยนแปลงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ข้าวปลอดภัยให้คุณค่าต่อสุขภาพ, กาแฟคืนผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อม, ข้าวโพดหวาน อาหารที่เราผลิตเลี้ยงชาวโลก, นมคุณภาพสูงล้านนา, สมุนไพรล้านนา ยาที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล, ไก่ประดู่หางดำเลี้ยงตามธรรมชาติ อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ, ลำไย สมุนไพรคู่บ้าน อาหารคู่ครัว, ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่ ฝีมือระดับตำนานแต่ราคาติดดินพร้อมทั้งพืชผักผลไม้ปลอดภัยจากผู้ผลิตโดยตรง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ?สุดยอดเมนูใหม่แห่งล้านนา (New Lanna Dish) ซึ่งเป็นการหาเมนูจานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจากเชฟชั้นนำ โดยใช้วัตถุดิบหลักจากผลิตผลทางการเกษตรที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ นอกจากนี้ ทุกๆวันจะมีช่วงเวลานาทีทอง ให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกซื้อสินค้าเกษตรมีคุณภาพในราคาลด 50 % และหากซื้อสินค้าภายในงานครบ 500 บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกคูปองลุ้นทองคำกว่า 4 รางวัล (ทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล/ 2 สลึง 1 รางวัล/ 1 สลึง 2 รางวัล) ซึ่งจะมีการจัดรางวัลในวันสุดท้ายของการจัดงานและร่วมเล่นเกมชิงรางวัลตลอดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

ผู้สื่อข่าว : กัลย์สุดา บานใบ
ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานแสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือสู่ตลาด AEC ในงาน Lanna Agri Smart". (16-06-2559). สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่.: สืบค้นเมื่อ 17-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO5906160010006