เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมว.เกษตรฯสั่งมิลค์บอร์ด ดูแลนมโรงเรียนใกล้ชิด

16 มิถุนายน 2559
2,614
15 มิ.ย.59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งกำกับดูแลโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ตลอดสายโครงการ ทั้งการผลิต การส่งนม เพื่อให้นมโรงเรียนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากนั้น ได้ทำหนังสือไปยัง รมว.มหาดไทย เพื่อแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เข้มงวดในการตรวจสอบนมในแต่ละล็อต
"ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรื้อระบบนมโรงเรียน ทุกอย่างเหมือนเดิม กระทรวงเกษตรฯ ดูการผลิตนมให้ได้มาตรการ กระทรวงสาธารณสุข ดูคุณภาพตามมาตรฐานอาหารและยา กระทรวงศึกษา และ อปท.เป็นผู้จัดซื้อ ทั้งหมดจะเพื่อถ่วงดุลกัน แต่ขณะนี้ผมได้สั่งการให้ไปช่วยดู เสมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ใกล้ชิดขึ้น เช่น ให้ความรู้ในเรื่องระบบขนส่ง ระบบอุณหภูมิความเย็นของตู้เก็บรักษานม เป็นต้น เนื่องจาก อปท.บางแห่งไม่เข้าใจ หรือโรงงานที่ผลิตบางครั้งต้องส่งทุกวัน ทำให้การส่งบางครั้งอาจผิดพลาดในการจัดเรียง ทำให้กล่องเสียหายก็ยังมี" รมว.เกษตรฯ กล่าว

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ในทุกจังหวัด เข้าไปช่วยดูแลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันรัฐจัดงบประมาณให้ ซึ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณให้ตามรายหัวนักเรียน ประมาณ 14,000 ล้านบาท โดยปีการศึกษานี้มีนักเรียนประมาณ 7.45 ล้านคน จากเดิมที่มีประมาณ 7.6 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขของกระทรวงศึกษาธิการที่จะส่งมาทุกปีก่อนที่จะพิจารณาโครงการ ทั้งนี้ นมทั้งหมดจะมีประมาณ 3,100 ตัวต่อวัน เป็นนมโรงเรียน 1,100 ตันต่อวัน โดยจะผลิตทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที ซึ่งรัฐจะอุดหนุนให้นักเรียนหัวละ 7.45 บาทต่อกล่อง โดยจะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ในราคา 6.58 บาท และนมยูเอชที ประมาณ 7.82 บาทต่อกล่อง อย่างไรก็ตาม มิลค์บอร์ดกำลังพิจารณาว่าอนาคตอาจจะพิจารณาให้ผลิตเป็นนมยูเอชทีทั้งหมด เพื่อรักษาคุณภาพนม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รมว.เกษตรฯสั่งมิลค์บอร์ด ดูแลนมโรงเรียนใกล้ชิด". (15-06-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/220875