เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ด่านตรวจพันธุ์พืชจันทบุรีเข้มล้งทุเรียนส่งออก

21 มิถุนายน 2562
2,181

ที่ล้งทุเรียน ตง ฟาง หง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี นายศราวุธ นำทาน เจ้าพนักงานชำนาญงานการเกษตรจันทบุรี ได้รับแจ้งว่าจะมีการส่งออกทุเรียนจำนวน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ จึงเดินทางลงพื้นที่ตรวจ เพื่อป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยส่งออกไปยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ซึ่งนายศราวุธ นำทาน เจ้าพนักงานชำนาญงานการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ปกติการนำทุเรียนผลสดจากกัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาประเทศไทยสามารถทำได้ แต่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร การตรวจสอบโรคเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (phytosanitary certificate : PC) และต้องนำเข้าตามช่องทางที่ถูกต้อง คือ จุดผ่านด่านถาวรบ้านผักกาด และบ้านแหลม แต่ผู้ลักลอบนำเข้ามักเลี่ยงไปใช้จุดผ่อนปรน 3-4 จุด ที่ไม่มีหน่วยงานศุลกากร หน่วยตรวจสอบพืชประจำอยู่ ส่วนสาเหตุที่มีการลักลอบนำเข้า เนื่องจาก เพราะพื้นที่ชายแดนมีช่องทางธรรมชาติหลายช่องทาง รวมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทย การดูแลในเรื่องสุขอนามัยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ ไม่ได้คุณภาพและมีราคาถูกกว่าทุเรียนในประเทศไทย ก็เป็นไปได้ที่จะมีการลักลอบนำเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทย แล้วส่งออกไปยังประเทศต่างๆทางด้านเจ้าหน้าที่ตรวจพันธุ์พืช ได้เข้มงวดกระจายกำลังตามจุดผ่อนปรนชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี เพื่อไม่ให้ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ผ่านการตรวจ เล็ดรอดเข้ามาในจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ตอนในของประเทศ อย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ และการลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนตามล้งต่างๆในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังไม่พบทุเรียนที่มีการสวมสิทธิ์และทุเรียนที่ไม่ผ่านการตรวจสุขอนามัยดังกล่าว หากพบการกระทำผิดมีโทษ ทั้งจำทั้งปรับ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :