เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในพื้นที่ชุมพรสับสนการขึ้นทะเบียน กรมประมงชี้แจง ยังขึ้นทะเบียนได้ต่อเนื่อง

14 มิถุนายน 2559
4,718
ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงกันมากขึ้น ทั้งการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มและเลี้ยงเป็นงานอดิเรกหรือแม้กระทั่งเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน เนื่องจากมีกุ้งก้ามแดงสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่จำกัด และมีให้เลือกเลี้ยงทั้งประเภทที่จำหน่ายเนื้อเพื่อบริโภคและประเภทที่มีสีสีสันสวยงาม แต่ก็มีประกาศจากกรมประมงออกมาว่า กุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ ต้องมีการขออนุญาต ขึ้นทะเบียนระบุรายละเอียดการเลี้ยงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเลี้ยงมากเป็นลักษณะฟาร์ม หรือเลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรก นอกจากนี้ยังต้องมีการขึ้นทะเบียนในการซื้อขายทุกครั้งด้วย แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบอย่างแพร่หลายและชัดเจน ทำให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในพื้นที่เกิดความสับสนในข้อมูลที่ได้รับ
นายพิจิตร ศรีสุวรรณ เจ้าของศรีสุวรรณฟาร์มกุ้งก้ามแดง พื้นที่ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ให้ข้อมูลว่า หลังจากทราบข่าวประกาศจากกรมประมงให้ไปขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง และชี้แจงรายละเอียดในการเลี้ยง หากไม่ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบพบภายหลังจะมีโทษปรับเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง จึงรีบไปขึ้นทะเบียนและเชิญชวนเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่ไปขึ้นทะเบียน หลังจากนั้นมีกระแสข่าวออกมาว่าในการซื้อขายกุ้งก้ามแดงแต่ละครั้งจะต้องมีใบซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสนในข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก จึงอยากทราบรายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้องและจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรท่านอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรได้สอบถามไปยังนายสุทธิโน ลิ้มสุรัตน์ ผู้ช่วยประมงจังหวัดชุมพร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากกุ้งก้ามแดงไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่น เป็นสัตว์ที่นำมาจากที่อื่นเพื่อมาเลี้ยง เพื่อไม่ให้แพร่กระจายลงสู่แหล่งธรรมชาติซึ่งอาจไปทำลายพืชและสัตว์น้ำในพื้นถิ่นจนอาจเสียหายและสูญพันธุ์ได้ จึงต้องมีการควบคุมไว้ก่อนในเบื้องต้น โดยประกาศให้ผู้ที่มีกุ้งก้ามแดงไว้ในครอบครองมาขึ้นทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ เพื่อในอนาคต จะได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงต่อไปโดยยังไม่มีระยะเวลากำหนด จนกว่าคณะกรรมการในที่ประชุมจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง
นายสุทธิโน ลิ้มสุรัตน์ ยังได้แนะนำเกษตรกรและประชาชนที่มีกุ้งก้ามแดงไว้ในครอบครองอีกว่า หากเป็นไปได้อยากให้มาขึ้นทะเบียนกันให้ครอบคลุมทุกๆราย ไม่ว่าจะเลี้ยงเพียงเล็กน้อย หรือเลี้ยงในรูปแบบฟาร์ม เพราะหลังจากที่มีการประกาศเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น 60 วัน หากตรวจพบผู้ใดมีกุ้งก้ามแดงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะมีโทษปรับเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง และสำหรับการขึ้นทะเบียนซื้อขายกุ้งก้ามแดงนั้น จะมีความชัดเจนหลังจากพื้นที่นั้นๆประกาศเป็นเขตพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุทธิโน ลิ้มสุรัตน์. สัมภาษณ์,13 มิถุนายน 2559.