เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ำผู้บริโภคที่ชอบทานเนื้อควรเลือกแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้

14 มิถุนายน 2559
3,380
สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย สามารถเลือกซื้อจากร้าน โดยการสังเกตจากป้ายรับรองและสัญลักษณ์เขียงสะอาดของกรมปศุสัตว์ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ คือ เนื้อสัตว์จะต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย ผู้ขายเนื้อต้องมีใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ร้านและอุปกรณ์ เช่น เขียง มีด ภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสเนื้อสัตว์ต้องแข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ นอกจากนี้ ผู้ขายจะต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาดมีหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และจะต้องล้างทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าผมในฐานะปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ชอบทานเนื้อควรเอาใจใส่ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ว่าเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ มั่นใจว่าเขียงสะอาด สถานที่จำหน่ายต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ อาทิ ตลาดสด ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้าที่รับเนื้อสัตว์จากโรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ที่รับใบอนุญาต และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากพนักงานตรวจโรคสัตว์
สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย สามารถเลือกซื้อจากร้านโดยการสังเกตจากป้ายรับรองและสัญลักษณ์เขียงสะอาดของกรมปศุสัตว์ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายข้างทางหรือรถเร่ ไม่ทราบแหล่งที่มาและอาจมีวิธีการฆ่าสัตว์และแปรรูปที่ไม่ถูกต้อง ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากพนักงาน ไม่ซื้อเนื้อสัตว์ที่ราคาถูกเกินไป อาจเป็นเนื้อที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายจากโรค ปรุงโดยใช้เนื้อสุกเท่านั้น อุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย 10 นาที จะฆ่าเชื้อต่างๆ ที่อาจติดมากับเนื้อสัตว์ได้

จึงฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่ชอบรับประทานเมนูเนื้อควรรู้และปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื้อสัตว์ต้องสะอาดและถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาตเท่านั้น
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.08-5660-9906 เพื่อจะได้ดำเนินการไปทิศทางเดียวกัน
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไสว เขียวจันทร์. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2559.