เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มิลค์บอร์ด สั่งไล่เก็บนมโรงเรียนโผล่ขายกัมพูชา

09 มิถุนายน 2559
3,024
"มิลค์บอร์ด" สั่ง สหกรณ์วังน้ำเย็นเก็บนมโรงเรียนกลับสหกรณ์ หลังมีวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา...
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเลขาคณะทำงาน คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) กล่าวถึงกรณีพบนมโรงเรียนไปตั้งวางขายในประเทศกัมพูชา ว่า ขณะนี้ ที่ประชุมได้เร่งหาทางแก้ปัญหา ซึ่งเบื้องต้นสั่งการให้สหกรณ์วังน้ำเย็นเร่งเก็บนมโรงเรียนจากฝั่งเพื่อนบ้านกลับมาทั้งหมด เหมือนเมื่อครั้งที่พบว่าสหกรณ์หนองโพธิ์นำออกขาย พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนว่า ส่งออกจริงหรือไม่ จำนวนเท่าไร ส่งไปขายเป็นระยะเวลานานแค่ไหน เพื่อให้การตัดสิทธิ์และส่งฟ้องศาลทำได้ง่ายขึ้น

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวถึงกรณีที่สหกรณ์วังน้ำเย็นให้เหตุผล และเพื่อหาแนวทางให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสมาชิกสหกรณ์มีรายได้ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อสภาวะการขาดทุนและนมล้นตลาด ว่า หากเอานมโรงเรียนไปส่งขายให้กับตามร้านค้าทั่วไปในเมืองไทยนั้น เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะมีข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับโควตานมโรงเรียน และข้างกล่องนมยังระบุชัดเจน สนับสนุนโดยรัฐบาล ห้ามจำหน่าย แต่หากผู้ประกอบการที่ได้รับโควตาต้องการขายนม จะต้องทำแพ็กเกจกล่องใหม่ให้มีความแตกต่างเพื่อป้องกันการสวมรอย สำหรับราคาซื้อขายนมโรงเรียนระหว่างผู้ที่ได้รับโควตานม กับ อบต. หากเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ราคา 6.58 บาท/ถุง ส่วนนมกล่อง UHT ราคา 7.82 บาท/กล่อง.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มิลค์บอร์ด สั่งไล่เก็บนมโรงเรียนโผล่ขายกัมพูชา". (08-06-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 09-09-2559,
เข้าถึงได้จาก : สืบค้นเมื่อhttp://www.thairath.co.th/content/634678