เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงปิดอ่าวรูปตัว ก คลุม 8 จว. 1 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้

31 พฤษภาคม 2559
2,014
30 พ.ค.59 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน รูปตัว "ก" 8 จังหวัด ในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ระหว่าง 1 มิ.ย.ถึง 31ก.ค.59 และแจ้งเตือนชาวประมงห้ามใช้อวนรุนเคยไนลอนสีแดง (ด้าย 3) ขนาดช่องตา 1.5 มิลลิเมตร เพราะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 นั้น
กำหนดว่าเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่ใช้ทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ได้นั้น ต้องมีขนาดช่องตาอวน 2 X 2 มิลลิเมตร โดยถุงอวนจะต้องทําด้วยเนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน สีฟ้า ตาสี่เหลี่ยม แบบไม่มีปมและต้องไม่ติดโซ่ โดยการทําการประมงให้ใช้วิธีการนําถุงอวนประกอบคันรุนปากอวนมีลักษณะเป็นคันช้อนกาง ออกเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยม ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเรือยนต์ แล้วใช้เรือยนต์ผลักดันเครื่องมืออวนรุนเคย ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ปรับสูงสุด 30 ล้านบาท พร้อมยึดเรือ ถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่า มาตราการปิดอ่าวส่งผลดีพบสัตว์น้ำมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น

"จึงขอประกาศย้ำให้ชาวประมงทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจและออกปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ออกลาดตระเวณ 24 ชั่วโมง" อธิบดีกรมประมง กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมงปิดอ่าวรูปตัว ก คลุม 8 จว. 1 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้". (30-05-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 31-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/218281