เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำไส้กรอกแบบโฮมเมด และการใช้โซเดียมไนไตรท์อย่าง

26 พฤษภาคม 2559
2,529
เชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำไส้กรอกแบบโฮมเมด และการใช้โซเดียมไนไตรท์อย่างปลอดภัย" วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำไส้กรอกแบบโฮมเมด และการใช้โซเดียมไนไตรท์อย่าง". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/369490043079262/photos/a.369844799710453.100493.369490043079262/1310815565613367/?type=3&theater (26-05-2559)