เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ เร่งฝังกลบเนื้อกระบือเถื่อน ยึดจากสะเดา หวั่นแพร่เชื้อ

25 พฤษภาคม 2559
2,212
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 9 สงขลา เร่งนำเนื้อกระบือแช่แข็ง 15,660 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ถูกลักลอบนำเข้าจากอินเดีย มาขุดหลุมโรยทับด้วยปูนขาวก่อนฝังกลบ เผย เป็นเนื้อเถื่อน เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค หวั่น แพร่เชื้อ ...
วันที่ 24 พ.ค. ที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ นำโดย นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 9 และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา นำเนื้อกระบือแช่แข็ง น้ำหนัก 15,660 กิโลกรัม มูลค่า 3 ล้าน 7 แสนบาท ที่ถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ผ่านเข้ามาทางชายแดนมาเลเซีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ขุดหลุมขนาดใหญ่โรยทับด้วยปูนขาว ก่อนฝังกลบเนื้อกระบือทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโรคระบาด

ทั้งนี้ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกับทหาร ยึดเนื้อกระบือแช่แข็งทั้งหมดได้ ภายในโกดังไม่มีเลขที่ ซอยดอกไม้ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นเนื้อกระบือลักลอบนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ส่งผ่านทางด้านประเทศเพื่อนบ้าน เขตแดนไทยมาเลเซีย เพื่อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการจับกุมเนื้อกระบือแช่แข็งลอตใหญ่ที่สุดในปีนี้

ด้าน นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 เปิดเผยว่า เนื้อกระบือแช่แข็งที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้ครั้งนี้ เป็นเนื้อไม่ถูกต้อง ไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ได้ หากมีการลักลอบนำไปจำหน่ายตามท้องตลาด เสี่ยงโรคระบาดที่ติดมากับเนื้อเหล่านี้ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จึงเร่งทำลายเนื้อกระบือทั้งหมดทิ้ง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโรคระบาด โดยใช้วิธีฝังกลบตามระเบียบกรมปศุสัตว์โดยอาศัย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

สำหรับเนื้อที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ มีมูลค่า 3 ล้าน 7 แสนบาท ราคาจำหน่ายในท้องตลาดอินเดีย กิโลกรัมละประมาณ 160 บาท หากนำมาจำหน่ายในตลาดของไทย กิโลกรัมละประมาณ 220-240 บาท ซึ่งตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ เร่งฝังกลบเนื้อกระบือเถื่อน ยึดจากสะเดา หวั่นแพร่เชื้อ". (25-05-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 25-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/625056