เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล้งนี้หา ปลาน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติกินยาก ส่งผลราคาแพง

24 พฤษภาคม 2559
997
หน้าแล้งปีนี้ทำให้ปลาน้ำจืดที่หาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่อนข้างหากินยาก หรือแทบไม่มีกิน เนื่องจากน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำในคลองธรรมชาติส่วนใหญ่จะแห้ง ซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤต เริ่มทำให้ปลาสูญพันธุ์ สูญหายไปกับความแห้งแล้ง ส่งผลทำให้ปลาน้ำจืดมีราคาแพงมาก ในตลาดนาวง ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ก็ไม่ค่อยมีการจับปลาเข้ามาวางขาย จากเดิมมีอยู่ประมาณ 4 ร้าน แต่ตอนนี้เหลือแค่ 1 ร้านเท่านั้น ซึ่งปลาที่ถูกนำมาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นปลาเลี้ยงจากบ่อเลี้ยงปลาต่างๆ ซึ่งยังพอมีน้ำกักเก็บไว้ เช่น ปลานิล ปลาทับทิม
นางมารีย๊ะ หาญระวง ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหาปลาขายกล่าวว่า เคยออกไปหว่านแหหาปลาได้ปลามาเยอะทุกวัน แต่ในช่วงนี้น้ำแห้งมาก หว่านแหก็ได้ปลามาน้อยบางวันแทบไม่ได้ปลาเลย ปลาในแม่น้ำมีน้อยมาก ปลาที่นำมาวางขายในวันนี้ก็มีจำนวนน้อย มีปลากระดี่นำมาขายกิโลกรัมละ 60 บาท จากเดิมอยู่ประมาณ 40 บาท ส่วนปลากระบอกปกติจะได้แต่ไซต์ใหญ่มาเยอะมาก แต่ตอนนี้มีแต่ไซต์เล็กๆ ก็จะเลือกขายตามราคาไซต์ไป ถ้าไซต์ใหญ่จะขาย 150-160 บาท จากเดิมราคา 120-130 บาท แพงสักนิดเพราะปลาช่วงนี้แล้งหายาก
ส่วนด้านผู้บริโภคนางณัฏฐณิชา ปานทอง เลขที่ 382 หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้านจะออกมาซื้อของในตลาดทุกวัน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า

ครอบครัวของตนจะชอบทานปลาน้ำจืดมาก โดยปลาที่หาได้จากแหล่งธรรมชาติ เช่น ปลาดุกนา หรือปลาหมอ แต่ช่วงหน้าแล้งนี้ตนหาซื้อปลาเหล่านี้ไม่ได้เลย ปลาช่อนก็แทบจะไม่มีให้เห็น ร้านประจำที่มาวางขายในตลาดก็มีปลาจำนวนน้อยมาก แถมราคาก็ขึ้นแต่ตนก็เข้าใจคนขายเพราะช่วงนี้แล้งน้ำแห้งปลาหายาก ในช่วงระยะหน้าแล้งนี้ตนก็จะซื้อปลาจากบ่อเลี้ยงที่ทางพ่อค้าแม่ค้านำมาขายไปรับประทานซึ่งยังหาทานได้ตลอด แต่ปกติจะชอบทานปลาที่หาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติมากกว่าปลาเลี้ยงเพราะไม่มีกลิ่นคาว แต่ก็ต้องทำใจยอมรับกับสภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน รอช่วงหน้าฝนน้ำอาจจะเยอะคงจะหาปลาได้ง่ายคงจะมีให้รับประทานกันอีกครั้ง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ณัฏฐณิชา ปานทอง. สัมภาษณ์, 23 พ.ค. 59.