เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศ.ใช้มาตรฐานสากล คุมเนื้อสัตว์โครงการ OK

19 พฤษภาคม 2559
5,006
กรมปศุสัตว์ร่วมกับผู้ผลิตจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ ยกระดับความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล เหมือนสินค้าส่งออกมาใช้ตรวจเข้มตั้งแต่ฟาร์มขุน โรงงานแปรรูปถึงแหล่งจำหน่าย
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ที่ผ่านมาได้ยินกันบ่อยว่าสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศล้วนเป็นของดี เกรดพรีเมียม ส่วนเนื้อสัตว์เกรดสอง หรือที่มีปัญหาทั้งสารตกค้าง เนื้อไม่สะอาด ไม่สดใหม่นำมาวางจำหน่ายให้คนในประเทศบริโภค จากนี้ไปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะไม่มีปัญหานี้อย่างแน่นอน เพราะกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับผู้ผลิตจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ ยกระดับสินค้าปศุสัตว์ ทั้งเนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อวัว ทั้งที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
"คนซื้อสามารถตรวจสอบที่มาสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มขุน โรงงานแปรรูป กระทั่งแหล่งจำหน่าย เขียงร้านค้าชำแหละ แหล่งวางสินค้า มีความสะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งระบบการตรวจสอบใช้มาตรฐานแนวทางเดียวกับที่องค์การระหว่างประเทศอย่าง WHO, OIE, FAO, CODEX เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย คนซื้อคนกินไทยและต่างประเทศให้การยอมรับ"
สำหรับการตรวจสอบ มีการจัดเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ออกติดตามตรวจสอบตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าและชำแหละแปรรูป และสถานที่จำหน่าย โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเนื้อสัตว์ไปสุ่มตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์ปีก เนื้อหมู เนื้อวัวปลอดจาก สารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ ส่วนเขียงร้านค้าชำแหละ แหล่งวางสินค้า Modern trade, Shop ต้องมีความสะอาดถูกสุขอนามัย จัดการควบคุมสุขลักษณะของสถานที่ ล้างทำความสะอาดบริเวณสถานที่จำหน่าย บริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

น.สพ.อยุทธ์ บอกว่า เนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายจะต้องมีการจัดวางเป็นระเบียบ แยกส่วนเนื้อสัตว์ออกจากเครื่องในสัตว์ มีแสงสว่างเพียงพอให้มองเห็นสีเนื้อสัตว์ชัดเจน ผู้จำหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด มีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน โดยสถานที่ใดผ่านเกณฑ์ดังกล่าว กรมจะให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK รับรองความปลอดภัยได้มาตรฐาน คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม ทั้ง 77 จังหวัด มีสถานที่จำหน่ายผ่านเกณฑ์ 2,755 แห่ง.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศ.ใช้มาตรฐานสากล คุมเนื้อสัตว์โครงการ OK". (19-05-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 19-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/622213