เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สั่งเข้มบังคับใช้กม.ปศุสัตว์ หวังผู้บริโภคปลอดภัย

18 พฤษภาคม 2559
2,496
โฆษก กษ. เผย รมว.เกษตรฯ สั่งเข้มงวดบังคับใช้กม.ที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์ หวังยกระดับมาตรฐานอาหาร-ผู้บริโภคปลอดภัย
นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) แก่ผู้บริโภค โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ เพื่อปกป้องให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ในปี 2559 พบว่า ผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ปีงบประมาณ 2559 คือตั้งแต่ 1 ต.ค. - 10 พ.ค.59 จับกุมและดำเนินคดีทั้งหมด 99 แห่ง ศาลพิพากษาแล้ว 37 แห่ง

ผลการดำเนินงานตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยของโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต (ฆจส.2) ปีงบประมาณ 2559 คือตั้งแต่

1 ต.ค. - 31 มี.ค.59 จับกุมทั้งหมด 2,167 แห่ง แจ้งเตือน 176 แห่ง พักใช้ใบอนุญาต 3 แห่ง และยกเลิกกิจการภายหลังการตรวจสอบ 119 แห่ง

ผลการจับกุมและปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยการสุ่มตรวจสอบที่โรงฆ่าสัตว์ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.58 - 10 พ.ค.59 ตรวจพบฟาร์มสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะที่โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 59 ฟาร์ม อยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดี 37 ฟาร์ม ดำเนินคดีแล้ว 22 ฟาร์ม และศาลพิพากษาแล้ว 2 ราย

ขณะที่ผลการปฏิบัติงานจับกุมการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อน ปีงบประมาณ 2558-2559 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.57 - 4 พ.ค.59 พบว่า

ในปีงบประมาณ 2558 ได้ทำการจับกุม/ยึด/อายัดของกลาง 51 ครั้ง ได้ของกลาง 685,895 กิโลกรัม มูลค่า 62,404,520 บาท ของกลางที่ทำลายไปแล้วจำนวน 502,002 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 52,694,020 บาท

ส่วนปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ต.ค.58 - 4 พ.ค.59 ได้ทำการจับกุม/ยึด/อายัดของกลาง 76 ครั้ง ได้ของกลาง 373,902.39 กิโลกรัม มูลค่า 38,826,311 บาท ของกลางที่ทำลายไปแล้วจำนวน 285,759 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 30,687,521 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สั่งเข้มบังคับใช้กม.ปศุสัตว์ หวังผู้บริโภคปลอดภัย". (17-05-2559). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 18-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/698624