เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ยกระดับการเลี้ยงปลากัดสวยงาม เปิดตลาดธุรกิจใหม่
17 พฤษภาคม 2559
6,777
ปลากัดสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีผู้สนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มมูลค่าในตลาดมากขึ้น
นายอำพล จินดาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง สนง.ประมงจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้สนใจเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้ผลผลิตปลาสวยงามมีคุณภาพมีจำนวนไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามประเภทต่างๆจำนวนมาก แต่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามยังคงพบปัญหาด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม รวมถึงยังขาดความรู้การวางแผนและการควบคุมคุณภาพและปริมาณในระยะยาว เป็นผลต่อภาพลักษณ์ด้านลบต่อผู้รวบรวมปลาสวยงาม ดังนั้น จึงกำหนดเปิดอบรมการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามสู่ตลาดและเวทีประกวดสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ต้องการความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม โดยมีหัวข้อสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ดังนี้
-การเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม
-มาตรฐานปลากัดสวยงามไทย
-การสร้างสายพันธุ์ /การสร้างแบรนด์
-การขายปลากัดสวยงามออนไลน์และการขายส่ง
-การส่งออกปลากัดสวยงาม
-การถ่ายภาพปลากัดสวยงาม
หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 -17.30 น. ณ ห้องสัมมนา สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับจำนวนจำกัด ในการอบรมครั้งนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ :คุณอำพล จินดาวงศ์ โทร.080-401-0107
เรียบเรียงโดย : นางสาวชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อำพล จินดาวงศ์. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง. สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2559
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×