เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรสตูลครวญ ขาดอาหารเลี้ยงแพะต้องเร่งขายเพื่อความอยู่รอด

11 พฤษภาคม 2559
1,993
เกษตรกรเลี้ยงแพะสตูล ครวญขาดหญ้ามาเลี้ยงจนผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เพราะแล้งหนัก ต้องเร่งขายเพื่อความอยู่รอด
วันนี้ (10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะเพื่อขยายพันธุ์ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้ ต้องประสบปัญหาแล้งที่ยาวนาน จนทำให้แพะที่เลี้ยงกว่า 80 ตัว ผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก หลังต้องประสบปัญหาขาดอาหาร และหญ้าที่เคยนำมาเลี้ยง บนพื้นที่แปลงหญ้า 2 ไร่ ขณะนี้ไม่สามารถมีหญ้านำมาเลี้ยงแพะดังกล่าวได้ เนื่องจากน้ำในลำคลองที่เคยใช้รดน้ำหญ้าเหือดแห้งลงจนน้ำเค็มเข้ามาแทนที่ ทำให้ต้นหญ้าไม่ขึ้น และตาย เกษตรกรต้องเร่งระบายแพะให้เหลือน้อยที่สุดเพราะภาวะขาดอาหาร

นายสมศักดิ์ ปะลาวัน อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 268/39 ชุมชนโคกพะยอม ยอมรับว่า ปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานจากปกติปลูกหญ้าภายใน 45 วัน ก็สามารถตัดให้แพะกินได้แล้ว แต่นี่ผ่านไป 150 วัน ก็ยังไม่สามารถหาหญ้าให้แพะกินได้ จนต้องไปขอหญ้าสดจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกัน ทำให้เกษตรกรต่างประสบปัญหาต้องเร่งระบายแพะ ด้วยการขายในราคาที่ตก จากเคยขายได้กิโลกรัมละ 200 บาท มาจนถึงขณะนี้เหลือราคากิโลกรัมละ 130-160 บาท ถือว่าต่ำที่สุดก็ว่าได้ ทำให้ขณะนี้แพะที่กลุ่มได้เลี้ยงไว้ จำนวน 80 ตัว ต้องเร่งขายไปแล้วเหลือ 30 ตัว เพราะไม่มีอาหารมาเลี้ยงแพะได้ และหันมาเลี้ยงวัวซึ่งกินเพียงวันละ 1 มื้อเท่านั้นมาทดแทน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะแล้งที่ยาวนาน เชื่อว่ายังคงแล้งต่อไปอีก ซึ่งเกษตรกรก็ได้แต่หวังว่า ฝนจะตกลงมาเพื่อบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรมีหญ้ามาเลี้ยงสัตว์ได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรสตูลครวญ ขาดอาหารเลี้ยงแพะต้องเร่งขายเพื่อความอยู่รอด". (10-05-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 11-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000047029