เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวบ้านอ.เถินทำนาโยนกล้าประหยัดต้นทุน

19 มิถุนายน 2562
2,015

นายสุชาติ นิตยพงศ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง นางสาวสุวิมล รอดเลาห์พันธุ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.เถิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน โดยนางนันทกาญจน์ พรคงเกษม นางสาวสำราญ คำภิระแปง 2 นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ กลางทุ่งนา หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อ เยี่ยมชม การทำนาโยน ในโครงการนา แปลงใหญ่ ที่ ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุน สนง.เกษตรอำเภอเถิน ให้คำปรึกษาและดูและการผลิต โดยมี นายสงคราม ลาดปะละ ประธานโครงการนาแปลงใหญ่ และ เจ้าของแปลงนา กลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่ และชาวนา ใน พื้นที่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ร่วมกันทำนาโยนและให้การต้อนรับ และ ยังได้มีการ สาธิต การทำนาโยน ปลูกนาข้าว โดย ไม่ใช้สารเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพียงแค่มี การจัดการที่ดี ทั้งวิธีการปลูกขั้นตอนการบำรุงรักษาการกำจัดวัชพืชโรคและแมลง ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทดแทนสารเคมี เมื่อโยนกล้าไปแล้ว 3 วัน ก็สามารถไขเอาน้ำเข้าแปลงนาได้ ซึ่งจะพบปัญหาเรื่องวัชพืชน้อยมาก และอีกประมาณ 7-10 วัน ต้นข้าว จะเจริญเติบโตสวยงาม โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงใดๆเลย


สำหรับการลงมือ การ ทำนาโยนนั้น โดยชาวนาทั่วไปก็จะมีวิธีการปลูกข้าวนาโยน แทน การหว่านข้าวแบบเดิม ช่วยลดต้นทุน ด้าน เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ถึง 10 เท่า แต่ให้ผลผลิตเท่ากับวิธีการหว่านข่าวแบบดั้งเดิม และวิธีจากปกติการทำนา ดำ และนาหว่านทั่วไป ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ 40 กิโลกรัมต่อไร่ แต่วิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ใช้เมล็ดพันธ์ข้าวเพียง 4 กิโลกรัมต่อไร่ เท่านั้น ส่วนผลผลิตได้เฉลี่ยไร่ละ 1 ตันเท่ากัน จึงสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :